Ontwerp bestemmingsplan “Ooijsebrug 2a Groessen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerp bestemmingsplan “Ooijsebrug 2a”

Het bestemmingsplan heeft als doel om de bouw van een nieuwe woning mogelijk te maken ter vervanging van een te amoveren woning die is gelegen onder een hoogspanningsmast.
De te amoveren woning wordt in het kader van een daartoe door het Rijk ingestelde regeling verwijderd. De vrijvallende gronden krijgen een agrarische bestemming.

Inzien

Het bestemmingsplan “Ooijsebrug 2a Groessen” ligt met ingang van donderdag 29  maart 2018 tot en met woensdag 9 mei  2018  voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven.
Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via  telefoonnummer 088 695 3000.
Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien  op de gemeentelijke website voor inzage ruimtelijke plannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED018-ON01.

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan de gemeenteraad van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met Chris School of Celine Kohinor.