Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Onderzoek naar cumulatieve geluidsbelastingen

1 februari 2018
De gemeenten Duiven, Zevenaar en Lingewaard hebben onderzoek laten doen naar de cumulatie van geluid rondom de (toekomstige) rijkswegen binnen hun grondgebied. Cumulatie houdt in dat geluid verschillende bronnen bij elkaar wordt opgeteld. Dit onderzoek is door Royal Haskoning DHV uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn sinds 1 februari 2018 via een interactief iReport te raadplegen.

Inleiding

Zoals bekend is Rijkswaterstaat al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor het project ViA15. Dit project omvat naast de doortrekking van de A15 vanaf het knooppunt Ressen naar de bestaande A12 ook de verbreding van twee naar drie rijstroken van de A12 tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk bij de A18. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het ‘’Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)’’ begin 2017 vastgesteld. Vanaf 16 maart 2017 heeft het Tracébesluit ViA15 en alle onderliggende stukken waaronder het geluidsonderzoek ter inzage gelegen.

Geluidonderzoek ViA15

Rijkswaterstaat heeft, op basis van verschillende rekenmodellen en toekomstige verwachtingen van bijvoorbeeld de verkeersintensiteit op de toekomstige A15, het geluidsonderzoek laten uitvoeren. Daarbij is gekeken naar wat de geluidseffecten op de omgeving zijn van de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12. In dat akoestisch onderzoek is de geluidssituatie – zoals die na afronding van het project ViA15 ontstaat – getoetst aan het wettelijk kader van de Wet milieubeheer. Op basis van de verwachte verkeersomvang en de geluidstoename worden maatregelen genomen om de geluidstoename te beperken. U kunt dan denken aan een stillere verharding, een geluidswal en/of geluidsschermen.

Bij woningen waar ook met geluidsbeperkende maatregelen niet kan worden voldaan aan de wettelijke toetswaarde aan de buitenzijde, dient Rijkswaterstaat te onderzoeken of met maatregelen aan de woning kan worden voldaan aan de wettelijke normen voor de geluidsbelasting ín de woning. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd na het onherroepelijk worden van het Tracébesluit. Dit is naar verwachting in 2019. Deze maatregelen omvatten over het algemeen de plaatsing van dubbel glas of het aanbrengen van isolatie van muren en daken.

Aanvullend cumulatief geluidonderzoek

De gemeenten Zevenaar, Duiven en Lingewaard hebben een aanvullend geluidsonderzoek  laten doen naar de veranderingen in de totale cumulatieve geluidsbelasting. Hierin zijn ook andere (plaatselijke) geluidsbronnen meegenomen zoals bijvoorbeeld een spoorlijn of een andere weg in de buurt. Alle afzonderlijke geluidsbronnen in het gebied voldoen aan de normen uit de Wet milieubeheer. Opgeteld kunnen ze echter wel een toename van geluid veroorzaken. Een afname is ook mogelijk als er geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen. De gemeenten Duiven, Zevenaar en Lingewaard vinden het belangrijk dat deze aanvullende studie naar geluidscumulatie voor al hun inwoners beschikbaar is. De studie, die door Royal Haskoning DHV is uitgevoerd, heeft de vorm van een interactieve presentatie (iReport). Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het iReport is nu op de website Cumulatie geluid in Duiven, Zevenaar en Lingewaard te bekijken.

Goed om te weten voordat u doorklikt

  • Op de website kunt u de geluidsbelastingen in de huidige situatie zien (2018) en de verwachte geluidsbelasting toekomstige situatie (2033) met en zonder het project ViA15.
  • Op een aantal plekken is een toename van cumulatieve geluid te verwachten. Op andere plekken wordt een afname verwacht.
  • Op de website zijn alle woningen opgenomen die binnen 1000 meter afstand van de (toekomstige) rijkswegen liggen.

Hoe werkt het iReport?

Cumulatieonderzoek

U gaat naar de website Cumulatie geluid in Duiven, Zevenaar en Lingewaard. De website opent in het tabblad ‘’Welkom’’. Hier ziet u een inleiding op de website en informatie hoe u de site kunt bedienen. Lees daarom eerst aandachtig deze instructie door.

Kies in de tabbladenbalk het tabblad “Ontwikkelingen en effecten” en vervolgens voor “Wat is het effect op de geluidsbelastingen?’’. U krijgt dan aan de rechterzijde een kaart van het gebied te zien waarop u kunt in- en uitzoomen. Met behulp van kleuren is globaal aangegeven wat het effect van de ontwikkelingen in het gebied op de cumulatieve geluidsbelasting is.

Reageren?

Heeft u vragen en/of opmerkingen over een specifieke locatie? Via het tabblad “Reageren” kunt u hiervoor een reactie achter laten. Wij lezen de reacties wekelijks uit en nemen daarna z.s.m. contact met u op.
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks bij de gemeente met uw vragen terecht. U kunt hiervoor contact opnemen met Twan Hoegen via 0316 - 27 91 11 of via de mail T.Hoegen@1Stroom.nl (1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort).

Achtergrondinformatie project ViA15

Meer informatie over de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 kunt u vinden op de websites van Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland.