Ondersteuning voor verenigingen en stichtingen

Bent u een vereniging of stichting (vrijwilligersorganisatie)? En wilt u ondersteuning van de gemeente Duiven? Vraag hier ondersteuning aan voor subsidies en/of hulp van een verenigingsconsulent.

Goed om te weten

U kunt per activiteit het gehele jaar door ondersteuning aanvragen.

Het meerjarenplan met ondersteuningsaanvraag moet vóór 1 oktober 2018 worden aangevraagd. In het aanvraagformulier staat vermeld welke aanvullende informatie de gemeente nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Uw aanvraag kunt u sturen naar stimuleringsbeleid@duiven.nl.

pdf Aanvraagformulier ondersteuning 2019 (PDF, 348.23 KB)

Vaststelling van de subsidie

Is de toegekende subsidie hoger dan € 5.000? Vraag dan vaststelling van de subsidie aan. U verantwoordt hiermee dat u de subsidie op de juiste manier heeft besteed. Doe dit op tijd:

  • Bij een structurele subsidie: binnen 13 weken na afloop van het kalenderjaar.
  • Bij een incidentele subsidie: binnen 13 weken na afloop van de activiteiten.

Voor het aanvragen van vaststelling van een structurele subsidie voor het jaar 2017 gebruikt u het aanvraagformulier subsidievaststelling 2017:

pdf Aanvraagformulier subsidievaststelling 2017 (PDF, 155.44 KB)

Dit formulier kunt u uitprinten, invullen en opsturen naar de gemeente. In het formulier staat vermeld welke aanvullende informatie de gemeente nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen.
Voor het aanvragen van vaststelling van een incidentele subsidie is geen formulier beschikbaar. In de beslissing waarbij subsidie wordt verleend leest u meer over de eisen die worden gesteld aan de aanvraag tot subsidievaststelling.

Antwoord van de gemeente

De gemeente beoordeelt uw aanvraag volgens het gemeentelijke Stimuleringsbeleid. Binnen zes weken na de uiterste indiendatum van 1 oktober van het kalenderjaar wordt een besluit tot stimulering genomen. Er volgt een beschikking waarin wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen. Er wordt duidelijk welke ondersteuning de gemeente gaat bieden en hoe de gemeente het mede mogelijk gaat maken.