Nieuwe afvalpas bij verhuizing

De afvalpas hoort bij de woning. Als het goed is, heeft de vorige bewoner de afvalpas bij de woning achtergelaten. Als dat niet het geval is, en u minder dan 3 maanden op het nieuwe adres woont, dan kunt u met dit formulier een nieuwe afvalpas aanvragen.

Om een afvalpas aan te kunnen vragen, moet u ingeschreven staan op het nieuwe adres. Bent u nog niet ingeschreven, dan moet u eerst verhuisaangifte doen

  1. Stap 1 van 3. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 3: De door u ingevulde gegevens:
  3. Stap 3 van 3: Voltooid
Ik woon korter dan 3 maanden op bovenvermeld adres
Om een nieuwe afvalpas te ontvangen mag u niet langer dan 3 maanden op het adres ,waarvoor u de afvalpas aanvraagt wonen.

Als u langer dan 3 maanden op het huidige adres woont, klik dan hier om een nieuwe afvalpas aan te vragen.

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld