Nieuw Liemers inkoopbeleid - Inkoopapp is online!

27 maart 2017
De Liemerse gemeenten (Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar) hebben ingestemd met aanpassing van het bestaande Liemerse inkoopbeleid.

Het vernieuwde inkoopbeleid is in lijn met de Aanbestedingswet en heeft als speerpunten:

  • Social return
  • Kansen voor regionale bedrijven

Social return

Bij opdrachten met een bepaalde opdrachtwaarde stimuleren of verplichten de gemeenten opdrachtnemers om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Doel is om voor deze groepen meer werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen te creëren.

Kansen voor regionale bedrijven - Inkoopapp de Liemers

Op de website www.inkoopapp-deliemers.nl/ kunnen (regionale) bedrijven zich presenteren en aangeven in aanmerking te willen komen voor inkoopopdrachten. Gemeentelijke inkopers gebruiken de website bij het aanvragen van offertes.

De website is hèt platform dat deze bedrijven en de gemeentelijke opdrachtgevers bij elkaar brengt. Er zijn wel spelregels opgesteld rondom het uitnodigingsbeleid van de gemeenten. Registratie vergroot de vindbaarheid en de kans om uitgenodigd te worden voor een inkoopopdracht. Ook bedrijven buiten de Liemers kunnen zich hierop presenteren. De website is openbaar dus bedrijven kunnen ook elkaar vinden.

Hoe werkt het:

Stap 1:   (Regionale) bedrijven kunnen op de website hun bedrijf presenteren, zowel adresgegevens, bedrijfslogo en de branche waar zij werkzaam zijn, kan zichtbaar gemaakt worden.

Stap 2:   Gemeentelijke opdrachtgevers raadplegen (wanneer onderhands aanbesteden wettelijk is toegestaan) de inkoopapp. Via een filtering kunnen zij bedrijven vinden.

Informatie

Vragen over het inkoopbeleid, de website, de spelregels en/of het beleid rondom social return kunnen worden gesteld aan de inkoopadviseurs van RID de Liemers, via inkoop@riddeliemers.nl.