Landschap met water en bomen

Netwerkanalyse verkeer veel gestelde vragen

21 september 2022
Nieuws

Nieuwe woningen zorgen voor meer verkeer in en om Duiven. Wij onderzoeken hoe de doorstroming van het verkeer er in de toekomst komt uit te zien. Dit noemen we een netwerkanalyse verkeer. In april 2022 is onderzoeksbureau SWECO in opdracht van de gemeente met deze analyse gestart. SWECO maakt nu een rapport met daarin de resultaten van de netwerkanalyse verkeer.

Meer informatie hierover leest u op het eerdere nieuwsbericht: bewonersavond-netwerkanalyse-verkeer-29-september

Veel gestelde vragen en antwoorden over de netwerkanalyse verkeer

1. Wat is de analyse verkeer en geluid?

De gemeente wil graag dat er meer woningen gebouwd worden in Duiven. Meer woningen betekent meer verkeer. En meer verkeer kan ook meer verkeersgeluid betekenen. Daarom doen we onderzoek naar hoe de verkeersstromen er in de toekomst uitzien. En onderzoeken we of een toename van het verkeer ook een toename van geluid betekent. Wij willen graag weten of we op basis van dit onderzoek problemen kunnen verwachten in de toekomst. Dit onderzoek noemen we de analyse verkeer en geluid.

2. Hoe doen we onderzoek naar verkeer en wat is een netwerkanalyse verkeer?

Met hulp van onderzoeksbureau SWECO doen we onderzoek naar de doorstroming van het verkeer in Duiven. We kijken naar hoe de doorstroming van het verkeer op het hoofdwegennet van Duiven er uit ziet in 2030. We doen voor dit onderzoek even de aanname dat in 2030 alle woningen die we op dit moment kunnen bedenken zijn gebouwd. Dit onderzoek noemen we een netwerkanalyse verkeer.

3. Hoe doen we onderzoek naar geluid?

Met hulp van onderzoeksbureau DAT mobility laten we geluidskaarten maken. We maken voor deze kaarten gebruik van de gegevens van de analyse verkeer. In de geluidskaarten die we laten maken zal te zien zijn hoeveel geluid er op elke plek in de gemeente is. Ook deze geluidskaarten gaan uit van het toekomstbeeld in 2030. 

4. Hoeveel woningen worden er bij gebouwd in Duiven?

De gemeenteraad streeft er naar om voor 2040 in totaal 900 tot 1200 woningen erbij te laten bouwen in Duiven. Deze ambitie staat in de Woonvisie 2021-2030 die op 20 juni 2021 is vastgesteld.

5. Waarom gaat de analyse verkeer en geluid uit van meer woningen?

In de analyse verkeer en geluid gaan we uit van 1.309 nieuwe woningen. Op deze manier krijgen we een beeld van wat er gebeurt als er nog meer woningen bij komen. En weten we ook zeker dat de oplossingen die we bedenken toekomstbestendig zijn. Hoeveel woningen er echt gerealiseerd worden blijft een besluit van de gemeenteraad.

6 a). Wat is de stand van zaken op dit moment van de analyse verkeer?

We voeren de (netwerk)analyse verkeer uit met hulp van onderzoeksbureau SWECO. In april zijn zij met de analyse verkeer gestart. Op dit moment is SWECO het concept rapport aan het schrijven. In dit concept rapport geven ze aan welke analyse ze hebben gedaan en wat de uitkomsten van deze analyse zijn.

6 b). Wat is de stand van zaken op dit moment van de analyse  geluid?

Onderzoeksbureau DAT Mobility gaat een analyse uitvoeren naar het geluid. We zijn nu in overleg met DAT Mobility welke gegevens ze hier precies voor nodig hebben. We verwachten dat de concept geluidskaarten er uiterlijk in november 2022 zijn.

7. Worden inwoners betrokken bij het onderzoek naar verkeer en geluid?

Voor de analyse verkeer en geluid is het participatieniveau informeren en raadplegen vastgesteld. Dit betekent dat we inwoners zo goed als mogelijk informeren over de voortgang. En dat we inwoners op sommige momenten vragen om een reactie en inbreng.

8. Wat wordt er met de inbreng van inwoners gedaan?

De gemeente bestudeert zorgvuldig alle opmerkingen, ideeën en aandachtspunten van inwoners. De gemeente bepaalt of er met een opmerking, idee of aandachtspunt ook iets gedaan wordt.

9. Wat doet de gemeente nog meer aan onderzoek naar verkeer en geluid?

Er is een regionaal verkeersmodel dat jaarlijks bijgesteld wordt. Dit verkeersmodel bestaat uit een model met een weergave van de huidige situatie en een model waarin 10 jaar vooruit wordt gekeken. Telkens als het nieuwe verkeersmodel verschijnt, maken we hierbij ook geluidskaarten. De gemeente is dus jaarlijks bezig met het vooruit kijken naar hoe verkeer en geluid er in de toekomst uit ziet. Ook komt het voor dat een inwoner een klacht heeft over een bestaande verkeerssituatie of over geluid. Als er een klacht binnen komt beoordelen we of deze klacht aanleiding geeft voor nader onderzoek. 

10. Wie doet er naast de gemeente nog meer onderzoek naar verkeer en geluid?

Op het moment dat iemand een bestemmingsplan wil wijzigen omdat hij of zij bijvoorbeeld nieuwe woningen wil gaan bouwen moet er ook onderzoek gedaan worden naar verkeer en geluid. Bijvoorbeeld bij de woningbouwlocaties Plakse Weide en Ploen Noord. Bij woningbouwlocatie Plakse Weide liggen er nu verkennende onderzoeken naar verkeer en geluid.

11. Wat doen we met de uitkomsten van de analyse verkeer en geluid?

De uitkomsten van de (gemeentelijke) analyse verkeer en geluid worden voor twee doelen gebruikt:
A. Bij Plakse Weide willen we een bestemmingsplan in procedure brengen. Uit het verkennende verkeersonderzoek van de ontwikkelaar blijkt dat het verkeer in de toekomst mogelijk niet meer goed doorstroomt op de Vergertlaan. De uitkomsten van de (gemeentelijke) analyse verkeer en geluid gebruiken we om te toetsen of de oplossingen die we hiervoor bedenken toekomstbestendig zijn. 
B.  Daarnaast laat de analyse verkeer en geluid zien of we in de toekomst op andere plekken in de gemeente knelpunten kunnen verwachten. Eind dit jaar starten we met de actualisatie van het mobiliteitsplan 2016-2026. De uitkomsten van de analyse verkeer en geluid worden meegenomen in dat proces.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online