Mogelijkheden voor een veiliger kruispunt Broekstraat/Oostsingel

8 november 2017
De kruising van de provinciale weg N810, de Oostsingel, met de Broekstraat bij Duiven is voor de provincie Gelderland en de gemeente Duiven een knelpunt op het gebied van verkeersveiligheid. Provincie Gelderland en gemeente Duiven presenteren op 14 november de uitkomsten van een onderzoek naar structurele maatregelen die de kruising veiliger maken.

Op dit kruispunt zijn meerdere aanrijdingen geweest. In een aantal gevallen waren ook dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren.

In 2015 heeft de provincie verbeteringen aangebracht in de vorm van midden geleiders en een betere afstelling van de verkeerslichten. Ongevallencijfers en metingen laten echter zien dat er nog steeds sprake is van een verkeersonveilige kruising. Het dodelijke ongeval op 12 november 2016 bevestigt de ernst van de situatie.

Reden genoeg voor Gelderland en Duiven om nogmaals de situatie te onderzoeken, analyseren, en de problematiek en de haar oorzaken te bepalen. Insteek van dit onderzoek was een antwoord op de vraag: “Welke maatregelen kunnen zorgen voor een structurele en duurzame verbetering van de verkeersveiligheid?”

Deze vraag is door de provincie Gelderland en de gemeente Duiven uitgewerkt in een verkenning.

Provincie en gemeente lichten de uitkomsten toe met een informatieve presentatie tijden de politieke avond op dinsdag 14 november in het gemeentehuis Duiven.

Wilt u meepraten over dit onderwerp tijdens deze politieke avond? U kunt zich aanmelden via griffie@duiven.nl.