Minimabeleid voor ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

Een pakket aan regelingen bedoeld voor personen en/of gezinnen met een minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm en geen of weinig vermogen.

De Gelrepas

  • Een pas waarmee u mee kunt doen aan verschillende maatschappelijke, culturele en sportactiviteiten. Zie ook website www.gelrepas.nl 

Collectieve verzekering

Voorwaarden

  •  Aanvullend pakket 1 Garantverzorgd en Tandverzorgd 1 is verplicht.

Regeling voor duurzame gebruiksgoederen

  • Een financiële toeslag voor mensen die minimaal een jaar een inkomen hebben gehad die niet hoger is dan 110%van de bijstandsnorm. De toeslag is vooral bedoeld voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen (zoals koelkast, wasmachine, bankstel, tafel en stoelen, bedden) en wordt gezien als een voorliggende voorziening hiervoor.

Voorwaarden

  • U kunt jaarlijks eenmalig een aanvraag hiervoor indienen bij het loket WWZ

Bedrag

  • Per huishouden  € 200 per jaar