Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Meer grondstoffen, minder restafval in de gemeente Duiven

19 mei 2021
De gemeente Duiven wil verdere stappen zetten in het verminderen van restafval en werkt hard aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Lees hier meer over die volgende stap, om tot meer grondstoffen en minder restafval te komen (2022).

Het goed scheiden van afval is hiervoor noodzakelijk. Daardoor hoeven we minder afval te verbranden én kunnen we afval gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Het doel is om de hoeveelheid restafval per inwoner van 122 kg in 2019 terug te brengen naar 90 kg in 2025.
Het uitgangspunt is meer grondstoffen, minder restafval én minder aanbieden is minder betalen. Om dat voor elkaar te krijgen gaan we in 2022: minder vaak restafval inzamelen en nog meer toewerken naar ‘hoe beter inwoners afval scheiden, hoe minder ze betalen’.

Hoe we dat vorm gaan geven, daar komen we later dit jaar op terug. Goed om te noemen: de tarieven voor de afvalstoffenheffing worden vastgesteld bij de begroting in het najaar.
Ook kijken we naar mogelijkheden om het scheiden van afval makkelijker te maken. Zo starten we bijvoorbeeld deze zomer met het inzamelen en recyclen van luiers en incontinentiemateriaal op het Afvalaanbiedstation (kosteloos).

Minder afval, meer grondstoffen

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel GFT – vooral etensresten – , plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik), drankenkartons (PMD) en papier bij het restafval zit. Dat is jammer, want het zijn grondstoffen die goed kunnen worden hergebruikt.

Onder andere door het eens in de vier weken inzamelen van restafval (in plaats van een in de twee weken) worden inwoners gestimuleerd om bewuster om te gaan met afval en beter te scheiden. Uit gegevens blijkt dat meer dan de helft van de huishoudens de restafvalcontainer al eens in de vier weken of minder, aan de weg zet. Als inwoners afval goed scheiden (er is een aparte inzameling voor GFT en etensresten, PMD, oud papier, glas en textiel) dan blijft er écht weinig restafval over. In veel Nederlandse gemeenten worden de restafvalcontainers al 4 wekelijks ingezameld.