Landschap met water en bomen

Meer aandacht voor digitale criminaliteit

10 november 2022
Nieuws

De komende jaren gaat de gemeente Duiven onder andere extra inzetten op het bestrijden van digitale criminaliteit. Dit staat in het Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2023 - 2026.

De komende jaren gaat de gemeente Duiven extra inzetten op het bestrijden van digitale criminaliteit. Daarnaast gaat de gemeente door met de aanpak van overlastgevende personen. Ook wordt de strijd voortgezet tegen de georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Dit staat in het Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2023 - 2026. Dit plan is door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Duiven.

Enquête

Voor het plan is gebruik gemaakt van cijfers van de politie en de uitkomsten van een enquête onder inwoners van de gemeente Duiven. Uit de cijfers blijkt dat op veel punten voortuitgang is geboekt. Zo is het aantal woninginbraken en autodiefstallen fors gedaald. Overlast door personen met verward gedrag is echter toegenomen. Ook is het aantal meldingen van jeugdoverlast gestegen.

Volgens die enquête geven inwoners van Duiven, Groessen en Loo de eigen buurt gemiddeld een 7,5 als het gaat om veiligheid. 8 van de 10 inwoners voelt zich (vrijwel) altijd veilig in de eigen buurt.

Digitale criminaliteit

Drie punten krijgen voorrang als het gaat om de openbare orde en veiligheid in de gemeente Duiven. Nieuw speerpunt is de digitale criminaliteit. “We willen inwoners meer informeren en voorlichten over veiligheidsrisico’s van digitalisering en hen helpen daarmee om te gaan. We willen de weerbaarheid vergroten“, aldus burgemeester Huub Hieltjes. “Dat digitale criminaliteit een serieus probleem is, blijkt ook uit de gehouden enquête. 1 op de 6 inwoners is slachtoffer geweest van cybercriminaliteit. Dan gaat het bijvoorbeeld om oplichting via internet, WhatsApp-fraude of cyberpesten.”

Samenwerking

Ook wordt de komende jaren weer veel tijd en energie gestoken in het bestrijden van georganiseerde criminaliteit en de aanpak van overlast (waaronder jeugdoverlast). Daarbij wordt goed samengewerkt met de gemeente Westervoort en Zevenaar, de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online