Marktconsultatie dienstenconcessie billboards

22 december 2015
De gemeente Duiven wil een aanbesteding starten voor een dienstenconcessieovereenkomst voor het plaatsen en de exploitatie van billboards. Als voorbereiding houdt de gemeente eerst een marktconsultatie. De gemeente wil hiermee informatie verzamelen over de markt en de (interesse van) potentiële marktpartijen.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de marktconsultatie of wilt u er meer over weten? Lees hier meer informatie over de Dienstenconsessie Billboards.

Marktconsultatie

De gemeente nodigt marktpartijen uit hun visie te geven. Het is een vrijblijvende oriëntatie. Alle organisaties die kennis en ervaring hebben en actief zijn op het terrein van het plaatsen en exploiteren van (reclame) billboards behoren tot de doelgroep van deze marktconsultatie.

Het marktconsultatiedocument staat op www.tenderned.nl. Dit document beschrijft de voorgenomen scope van de dienstenconcessie en de procedure van de marktconsultatie. Ook zijn een aantal vragen opgenomen waarop de gemeente graag antwoord krijgt.