Low budget Bikes de Liemers

Sjon en Ingrid wonen in Duiven, maar zijn 4 dagen in de week van 10:00 – 16:00 uur, als vrijwilliger werkzaam bij het fietsenproject “Low Budget Bikes” in Westervoort.

Sjon en Ingrid zijn een fantastisch voorbeeld van mensen die het is gelukt om vanuit een geïsoleerde situatie een zeer gewaardeerde en zinvolle plaats in de maatschappij te heroveren door actief te worden als vrijwilliger. Sjon was volledig afgekeurd omdat zijn schouders kapot waren. Hij nam echter geen genoegen met niets doen en begon, met zijn twee rechterhanden, fietsen op te knappen voor vrienden en bekenden. Sjon en Ingrid zaten al te lang zelf in een situatie waarin ze geen budget hadden om een fiets te kunnen kopen voor zichzelf en/of de kinderen. Bij de voedselbank kwamen ze ondergetekende, diaken Adri van Zundert tegen en er ontstond een unieke samenwerking. Deze samenwerking was zo succesvol dat Sjon en Ingrid op een bepaald moment hun huis van boven tot onder vol hadden staan met oude fietsen.

Inmiddels is hun vrijwilligerswerk uitgegroeid tot een heus project “Low Budget Bikes” Duiven - Westervoort. Dit project heeft als doel om van oude (afgedankte) fietsen weer goede bruikbare fietsen te maken voor mensen met een (te) laag inkomen. U kunt daarbij denken aan mensen met bijzondere bijstand (via de Gemeente) of statushouders (Stichting Vluchtelingenwerk). Ook is er een goede samenwerking met de Voedselbank. Inmiddels zijn er meer dan 400 fietsen uitgereikt aan de doelgroepen dankzij de tomeloze inzet van Sjon en Ingrid. Sjon is de technische man, Ingrid verzorgt de administratie (waaronder de contacten met politie, registratie, etc. ). Het is ook wel leuk om te vermelden dat statushouders bij Sjon in de leer zijn om in de toekomst te kunnen mee werken als fietsenmaker.

Het project is ook een uniek voorbeeld hoe initiatieven van individuele vrijwilligers, in samenwerking met overheid en NGO’s, kunnen leiden tot een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid van onze samenleving.