Loopgroep FRoS

Officieel is de loopgroep FRoS in 2011 ontstaan, hoewel een aantal leden al voorheen samen trainden voor o.a. marathons. Vanaf die tijd is de groei van het aantal leden alleen maar toegenomen en zal binnenkort de 100 worden aangetikt. FRoS wordt geheel gerund door vrijwilligers die zich naast het trainen inzetten voor het organiseren van een aantal evenementen, o.a. de Bevrijdingsestafette (dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Duiven), het jaarlijks sportief evenement in de Liemers, te weten: ‘de Bert Timmer Memorial Loop’ en er worden diverse hardloopclinics gegeven t.b.v. diverse evenementen.

Tijdens de ‘de Bert Timmer Memorial Loop’ helpen alle leden en familie mee om hiervan een succes te maken. Zo’n loop vergt gewoon al zo’n 80 vrijwilligers om alles goed en vooral veilig te kunnen laten verlopen. Aan de BTML wordt elk jaar een lokaal goed doel gekoppeld waar de opbrengst naar toe gaat.

Een aantal jaren geleden hebben een zestal leden het hardlooptrainers diploma gehaald. Dit om de groeiende groep lopers professioneel en vakkundig te begeleiden. Er zijn vijf trainingen in de week, voor elk niveau is er wel een geschikte training. Voor deelname aan trainingen wordt geen contributie in rekening gebracht. Eén van de kernpunten van FRoS is, dat sporten in dit geval hardlopen voor iedereen haalbaar moet zijn. Hierdoor is het laagdrempelig om aan te sluiten bij de trainingen.

Daarnaast is het trainen in een groep gewoon gezellig en motiveert en stimuleert om nog net die extra stap te maken om jezelf te verbeteren. FRoS kent geen vakantie- of zomerstop, de trainingen gaan het gehele jaar door.

Kortom Loopgroep FRoS is een non-profit organisatie gerund door vrijwilligers die het samen hardlopen in deze regio wil promoten en zich als doel heeft gesteld om zich in te zetten voor het lokale goede doel.