Loket WWZ

Het Loket WWZ is er voor iedereen die hulp nodig heeft en niet kan terugvallen op de eigen omgeving (familie, vrienden, buren en vrijwilligers).

Bel of e-mail een medewerker van het Loket WWZ:

 • op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur
 • telefoon: (0900) – 279 11 11 (lokaal tarief)
 • e-mail: loketwwz@duiven.nl

Wat biedt het Loket WWZ?

Inkomen en schulden

 • Bijzondere bijstand: een extra steun van de gemeente wanneer u bijzondere kosten heeft die u niet kunt betalen en deelname aan regelingen, zoals GelrePas en collectieve ziektekosten verzekering.
 • Individuele inkomenstoeslag: een extra bedrag waarmee u spullen kunt kopen, die u van uw uitkering of loon moeilijk kunt betalen.
 • Schuldhulpverlening: als u in de schuldhulpverlening wil of uw schulden zelf wilt aanpakken.

Zorg en ondersteuning

 • Ondersteuning: kortdurende ondersteuning voor mensen en hun naasten.
 • Wmo-voorziening: ondersteuning bij zelfstandig wonen, huishoudelijke hulp, rolstoel of vervoer op maat.
 • Gehandicaptenparkeerkaart: een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier.
 • WWZ-app: vind zelf organisaties die ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn.

Jeugd

 • Opvoedadvies: heeft u vragen over opvoeden, verzorging of de gezondheid van uw kind? Daarvoor kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
 • Jeugdhulp: hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, aanpak kindermishandeling.
 • Leerlingenvervoer: bijdrage voor de kosten van vervoer van en naar school.

Meervoudige problematiek

 • Sociaal Team: voor mensen die op meerdere gebieden problemen hebben, waarbij het niet lukt deze zelf op te lossen .

Raad voor sociaal domein

De Raad is een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders. In de adviezen luistert de raad zoveel mogelijk naar zaken die leven bij de inwoners van de gemeente. Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor sociaal domein.

Logo loket WWZ