Loket WWZ

Het Loket WWZ is er voor iedereen die hulp nodig heeft en niet kan terugvallen op de eigen omgeving (familie, vrienden, buren en vrijwilligers).

Bel een medewerker van het Loket WWZ:

  • op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur
  • telefoon: (0900) – 279 11 11 (lokaal tarief)

U kunt ook het aanmeldformulier invullen.

Wat biedt het Loket WWZ?

Inkomen en schulden

  • Bijzondere bijstand: een extra steun van de gemeente wanneer u bijzondere kosten heeft die u zelf niet kunt betalen. Ook kunt u deelnemen aan speciale regelingen zoals een collectieve ziektekostenverzekering of de GelrePas (www.gelrepas.nl)(dit is een kortingspas voor bijvoorbeeld een sportabonnement of een theatervoorstelling).
  • Individuele inkomenstoeslag: een extra bedrag waarmee u spullen kunt kopen, die u van uw uitkering of loon moeilijk kunt betalen.
  • Schuldhulpverlening: als u schuldhulpverlening wilt, schulden zelf wilt aanpakken of tips wilt in het terugbetalen van schulden.

Zorg en ondersteuning

Jeugdhulp

  • Opvoedadvies: heeft u vragen over opvoeden, verzorging of de gezondheid van uw kind? Daarvoor kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
  • Jeugdhulp: hulp bij opvoeden of zorg en begeleiding die nodig is voor een goede ontwikkeling van uw kind.
  • Leerlingenvervoer: bijdrage voor de kosten van vervoer van en naar school.

Meervoudige problematiek

  • Sociaal Team: voor mensen die op meerdere gebieden problemen hebben, waarbij het niet lukt deze zelf op te lossen .

Raad voor sociaal domein

De Raad is een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders. In de adviezen luistert de raad zoveel mogelijk naar zaken die leven bij de inwoners van de gemeente. Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor sociaal domein.

Loket WWZ