Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Locaties laadpalen bekend

10 mei 2021
De gemeente Duiven wil het gebruik van elektrische en hybride auto’s stimuleren. PARKnCHARGE gaat voor de zomer een aantal openbare laadpalen plaatsen. Burgemeester en wethouders hebben besloten om op veertien locaties openbare parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Die parkeerplaatsen kunnen door alle bezitters van een elektrische auto worden gebruikt.

We gaan 28 laadpalen plaatsen met in totaal 56 aansluitingen. Daarvan reserveren we in eerste instantie de helft voor elektrische auto’s. Ook komen er geen laadpalen op plekken waar gemiddeld meer dan 85% van de parkeerplaatsen bezet is. Dit om te voorkomen dat de parkeerdruk toeneemt. 

Plankaart

De gemeente verwacht dat er in de toekomst steeds meer mensen gaan overstappen op een elektrische auto. Er komen er dus niet meer auto’s bij. Het aanbod van oplaadpunten moet gelijk op gaan met het aantal elektrische auto’s in de gemeente. De gemeente werkt aan een visie voor laadpalen en een plankaart voor laadpalen. Op deze kaart staan de meest gunstige locaties voor een laadpaal of een laadplein. Binnenkort wordt deze plankaart openbaar gemaakt.

Locaties

Burgemeester en wethouders hebben besloten de eerste veertien laadpalen te laten plaatsen op openbare parkeerplaatsen op de volgende locaties: 

 • Aquamarijn 36
 • Schapenweide 194
 • Commendereijstraat 18
 • De Esdoorn 22
 • Eilandplein 2
 • Mantet 29
 • Gorsstraat 11
 • Hunneschansallee 47
 • Neptunus 82
 • Potterstraat 82
 • Rubensstraat 124
 • Touwslagerstraat 33
 • Van Heemskerckstraat 15
 • Koolmeesstraat 2

De bekendmaking van dit besluit is terug te vinden in de Staatscourant. Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie over de openbare laadpunten is te vinden via www.duiven.nl/openbaar-laadpunt.