Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Koninklijke onderscheidingen

Kent u iemand uit Duiven die een Koninklijke onderscheiding verdient? U kunt hem of haar voordragen via de gemeente.

‘Kent u iemand die een lintje verdient?’ Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen ook in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld.

Iedereen kan een persoon voordragen voor een onderscheiding. Daarbij moet er natuurlijk wel de inschatting zijn van een goede kans van slagen. Bij de beoordeling van een voorstel wordt vooral gekeken naar het bijzondere karakter van iemands werkzaamheden. De verdiensten moeten voor de samenleving van betekenis zijn. Het beroep dat iemand uitoefent of uitoefende is daarbij niet zo belangrijk, hoewel het gegeven wel wordt meegenomen. Iemand kan zich namelijk boven verwachting verdienstelijk hebben gemaakt binnen de werkkring.

Indienen voorstel

Wilt u iemand voorstellen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de zogenaamde ‘Lintjesregen’ voor Koningsdag? Dien uw voorstel dan vóór 1 juli in het jaar daarvoor in bij:

De burgemeester van Duiven
t.a.v. Bestuurssecretariaat
Postbus 6
6920 AA Duiven

U kunt een aanvraagformulier aanvragen bij het:

Bestuurssecretariaat
Telefoon: (0316) 279 111
bestuurssecretariaatduiven@1stroom.nl

De gemeente gaat vertrouwelijk om met de informatie.

Bijzondere gelegenheid

U kunt ook het hele jaar door iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis. Bijvoorbeeld bij een afscheid uit een bestuursfunctie of uit het vrijwilligerswerk. Dien ook in dat geval uw verzoek in op het adres hierboven. Doe dit minimaal 6 maanden voor de datum van die bijzondere gelegenheid.

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de website lintjes.nl. Daar vindt u ook het voorstelformulier.