Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Koersdocument Omgevingsvisie gemeente Duiven besproken

16 december 2020
Op woensdag 2 december hebben een aantal betrokken inwoners uit de gemeente de eerste versie van het Koersdocument Omgevingsvisie gemeente Duiven besproken met de projectgroep Omgevingsvisie van de gemeente.

Helaas kon deze bijeenkomst niet fysiek plaatsvinden, maar via de digitale weg is toch het goede gesprek gevoerd. Via deze weg willen we iedereen die een reactie heeft ingediend bedanken voor hun bijdrage.

Reactienota

Mede dankzij de inbreng van de deelnemers zijn allerlei thema’s uit de concept omgevingsvisie aan bod gekomen. Naast deze inbreng van betrokken inwoners, is ook van professionele partners input en reacties ontvangen op het koersdocument. Ook de gemeenteraad heeft de concept Omgevingsvisie besproken en input en reacties aangeleverd.

Alle suggesties, vragen en opmerkingen worden nu in een reactienota gezet. In de reactienota wordt beschreven wat alle reacties zijn, wat de gemeente er mee gaat doen en ook waarom. De verwachting is dat de reactienota in januari 2021 klaar is. Daarna wordt het koersdocument aangepast en ontstaat er een concept-omgevingsvisie. Deze concept-visie wordt in maart door het college van B&W besproken, waarna officiële besluitvorming door de gemeenteraad plaats vindt.

De Omgevingsvisie

Afgelopen twee jaar zijn bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke partners samen mee bezig geweest met het opstellen van het koersdocument Omgevingsvisie gemeente Duiven. Het koersdocument geeft in feite antwoord op de vraag: welke vraagstukken zijn maatschappelijk belangrijk, welke ontwikkelingen komen op ons af, welke keuzes willen wij maken en wat voor gemeente willen we zijn? Het beschrijft de gewenste toekomst (op hoofdlijnen) voor onze leefomgeving tot 2040.