Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Inloopbijeenkomsten Rijkswaterstaat eind juni over aanvullende maatregelen ViA15

15 juni 2016
Eind juni geeft Projectbureau ViA15 tussentijds informatie over de uitwerking van maatregelen uit de bestuurlijke afspraken (november 2015). Dat gebeurt in 2 inloopbijeenkomsten met een informatief karakter. De eerste bijeenkomst gaat over maatregelen aan de oostzijde van het Pannerdensch Kanaal. De tweede bijeenkomst over maatregelen aan de westzijde van het Pannerdensch Kanaal. Het gaat in dit stadium om de ontwerpen, nog niet over de (geluid)effecten.

Op 5 november 2015 ondertekenden minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze de Aanvullende bestuursovereenkomst over de inpassing van de A15. Hierin is een aantal maatregelen afgesproken over hoe de nieuwe weg tussen de A15 en A12 wordt aangelegd en beter wordt ingepast in het landschap. De overeenkomst is aanvullend op het ontwerptracébesluit en komt tegemoet aan wensen uit de regio. Deze wensen zijn niet strikt noodzakelijk voor de realisatie van de A15/A12, maar zorgen wel dat de bereikbaarheid én de leefbaarheid verbeteren. De afgelopen maanden werkten de provincie Gelderland, Projectbureau ViA15, de betrokken gemeenten en waterschappen de aanvullende maatregelen uit de bestuursovereenkomst verder uit.

Inloopbijeenkomsten stand van zaken aanvullende maatregelen

Projectbureau ViA15 organiseert 2 inloopbijeenkomsten waarin tussentijds informatie gegeven wordt over de uitwerking van de aanvullende maatregelen. De uitwerking van de aanvullende maatregelen is nog niet afgerond. Tijdens de bijeenkomsten kunt u zien wat de stand van zaken op dit moment is. De maatregelen zijn in een verschillende fase van uitwerking. De onderzoeken naar effecten (zoals bijvoorbeeld geluid) zijn nog niet afgerond. Daarover komt na de zomer informatie beschikbaar.

De bijeenkomsten vinden plaats in Groessen en in Bemmel. U bent welkom om binnen te lopen tussen de aangegeven tijdstippen. Medewerkers van Projectbureau ViA15, provincie Gelderland, gemeenten en waterschap zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

Inloopbijeenkomst Groessen 23 juni over de lopende uitwerking van maatregelen aan oostzijde Pannerdensch Kanaal

  • De afgesproken maatregelen zijn: inpassing van de aanlanding van de brug, de aarden wal in Groessen/Loo, inpassing van de verdiepte ligging, het deksel in Helhoek, N810, de inrichting van Griethse Poort (noordzijde), landschappelijke inpassing A12 en aansluiting Zevenaar-Oost.
  • Tijd: donderdag 23 juni, 16.30-20.30 uur
  • Locatie: Zalencentrum Gieling, Dorpsstraat 29, Groessen

Inloopbijeenkomst Bemmel 28 juni over de lopende uitwerking van maatregelen aan westzijde van Pannerdensch Kanaal

  • De afgesproken maatregelen zijn: afrit 38, aansluiting RijnWaalpad, de grondwal in Lingewaard en herinrichting De Plak, N839, inpassing van de aanlanding van de brug en fietspad over de Rijndijk.
  • Tijd: dinsdag 28 juni, 16.30-20.30 uur
  • Locatie: Overbetuwe College De Essenpas, Drieske 4, Bemmel

 

Meer informatie: www.via15.nl