Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Inloopbijeenkomsten A15/A12 op 22 en 29 november over aanvullende maatregelen

16 november 2016
In november geeft Projectbureau ViA15 van Rijkswaterstaat tussentijds informatie over de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen uit de bestuurlijke afspraken (november 2015) over de inpassing van de A15. Dat gebeurt tijdens twee inloopbijeenkomsten met een informatief karakter. Deze vinden plaats op 22 en 29 november. Met name de inloopbijeenkomst op 22 november (in Groessen) is interessant voor Duivense inwoners.

De uitwerking van de aanvullende maatregelen bevindt zich in de afrondende fase. Tijdens de bijeenkomsten kunt u zien wat de stand van zaken op dit moment is. Daarnaast zijn de onderzoeken naar de effecten van het plan op het gebied van geluid afgerond. Ook deze informatie is tijdens de inloopbijeenkomsten beschikbaar.

Op 5 november 2015 ondertekenden minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze de Aanvullende bestuursovereenkomst over de inpassing van de A15. Hierin is een aantal maatregelen afgesproken over hoe de nieuwe weg tussen de A15 en A12 wordt aangelegd en beter wordt ingepast in het landschap. De overeenkomst is aanvullend op het Ontwerptracébesluit en komt tegemoet aan wensen uit de regio. Deze wensen zijn niet strikt noodzakelijk voor de realisatie van de A15/A12, maar zorgen wel dat de bereikbaarheid én de leefbaarheid verbeteren.

Inloopbijeenkomst Groessen 22 november over de lopende uitwerking van maatregelen aan oostzijde Pannerdensch Kanaal

  • De afgesproken maatregelen zijn: inpassing van de aanlanding van de brug, de aarden wal in Groessen/Loo, inpassing van de verdiepte ligging, het deksel in Helhoek, N810, de inrichting van Griethse Poort (noordzijde), landschappelijke inpassing A12 en aansluiting Zevenaar-Oost.
  • Tijd: dinsdag 22 november, 16.30-20.30 uur
  • Locatie: Zalencentrum Gieling, Dorpsstraat 29, Groessen

U bent welkom om binnen te lopen tussen de aangegeven tijdstippen. Medewerkers van Projectbureau ViA15, provincie Gelderland, gemeenten en waterschap zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

Meer weten? Bijvoorbeeld over de inloopbijeenkomst in Bemmel? Abonneer u dan op de Nieuwsbrief van ViA15 of kijk op de website van Via15.