Informatie minimaregelingen en financiële bijdragen

Belangrijke informatie over minimaregelingen en financiële bijdragen. Leest u dit goed door. Zo voorkomt u dat u bijzondere bijstand aanvraagt terwijl u daar geen recht op heeft.

4 vormen van inkomensondersteuning

De gemeente Duiven kent 4 vormen van inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen.
- Bijzondere bijstand
- Minimaregelingen
- Individuele inkomenstoeslag
- Individuele studietoeslag

Hier leest u daar meer over.

Voor deelname aan de minimaregelingen zoals bijvoorbeeld de Gelrepas en collectieve ziektekostenverzekering via Menzis geldt een inkomensgrens van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Mensen met een inkomen tussen de 120% en 140% van de bijstandsnorm kunnen deelnemen aan het GarantVerzorgd3 pakket van Menzis.

Voor de Individuele inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Voor meer informatie of aanvraagformulier(en) kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket: (0316)  279 111 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur) of via e-mail: sociaalloket@duiven.nl

Het Financieel Trefpunt

Bij het Financieel Trefpunt kan iedere inwoner binnenlopen met een vraag over financiën en administratie. U kunt hiervoor zowel in Duiven als Westervoort terecht.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, zorg- en ziektekosten, schuldhulpverlening of andere regelingen en weet u niet zo goed wat u er mee aan moet? U vindt hierover alles op de website van het Financieel Trefpunt.

Bijzondere kosten

Moet u noodzakelijke en extra kosten maken die u niet zelf kan betalen?

Mogelijk recht op:

Bijzondere bijstand

Voorwaarden: 

Bijzondere bijstand is een (eenmalige) uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen.
Voorbeelden: verplichte bewindvoeringskosten, eigen bijdrage rechtsbijstand, eigen bijdrage hoortoestellen.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De kosten moeten noodzakelijk zijn
- Uw inkomen is te laag om de kosten zelf te betalen
- U hebt weinig vermogen
- De kosten krijgt u niet ergens anders vergoed.

Let op! Aanvragen moeten binnen 3 maanden zijn ingediend na de gemaakte kosten.

Geen bijstand mogelijk voor:
- Schulden/boetes/schades
- Medische kosten zoals: bril, fysiotherapie, medicatie, vitamines, reiskosten en medische behandeling
- Eigen risico van uw zorgverzekering
- Vaste lasten
- Tandheelkundige behandelingen
- Duurzame gebruiksgoederen (voor een lening hiervoor kunt u terecht bij de Kredietbank Nederland).

Meer informatie:

sociaalloket@duiven.nl
Tel: (0316) 279 111  (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30u)

Werk of uitkering

Hebt u al minstens een jaar een laag inkomen?

Mogelijk recht op:

Individuele inkomenstoeslag

Voorwaarden: 

- De individuele inkomenstoeslag is een eenmalige, jaarlijkse extra bijdrage.
- U kunt het geld vrij besteden. Dit bedrag kunt u gebruiken voor spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of een televisie.
- U hebt er recht op als u minstens een jaar van een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm leeft en weinig vermogen heeft.
- Leeftijd vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
- Niet geldig voor studenten
- U kunt de toeslag 1 keer per jaar aanvragen.

Meer informatie:

sociaalloket@duiven.nl
Tel: (0316) 279 111  (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30u)

Wonen

Betaalt u gemeentelijke belastingen?

Mogelijk recht op:

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Voorwaarden: 

De gemeente kan in sommige gevallen de gemeentelijke belastingen kwijtschelden, zodat u minder of geen belasting hoeft te betalen. Dit kan alleen als u een inkomen op het sociaal minimum hebt. Ook gelden er regels voor de hoogte van uw vermogen.

Meer informatie:

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hebt u een huurhuis en een minimuminkomen?

Mogelijk recht op:

Huurtoeslag

Voorwaarden: 

De huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in uw huurkosten. De hoogte van de toeslag kunt u zelf berekenen op de website van de belastingdienst.

Meer informatie:

Belastingdienst: 0800-0543
www.belastingdienst/huurtoeslag.nl

Hebt u iets heel hard nodig (zoals apparatuur, levensmiddelen) maar heeft u er geen geld voor?

Mogelijk recht op:

Weggeefhoek

Voorwaarden: 

Er zijn verschillende weggeefhoeken o.a. Weggeefhoek Duiven.

Meer informatie:

Vooral te vinden op Facebook. Zoek daar naar deze mogelijkheden.

Liever nieuw meubilair of nieuwe baby-uitzet?

Mogelijk recht op:

Kredietbank Nederland

Voorwaarden: 

U kunt een lening aanvragen bij de Kredietbank Nederland. De voorwaarden vindt u op de website van de Kredietbank Nederland.

Meer informatie:

Kredietbanknederland/aanvraaglening.

Is een meubelstuk, apparaat of kledingstuk kapot?

Mogelijk recht op:

Repair Café Westervoort-Duiven

Voorwaarden: 

Neem kapotte spullen mee en ga in het Repair Café samen met de deskundigen aan de slag om het te repareren.

Meer informatie:

Website Repair café.
Facebook Repair café Westervoort-Duiven

Mogelijk recht op:

Ruil & Reparatie Kring De Liemers

Voorwaarden: 

Tegen een kleine vergoeding kun je kapotte spullen laten repareren (inloopmiddag). Ruilen van spullen die je niet nodig hebt, behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie:

Website Geldersehanden/ ruilkring-de-liemers

Onderwijs

Bent u 18 jaar of ouder en volgt u een studie met recht op studiefinanciering en heeft u te maken met een chronische ziekte en/of handicap?

Mogelijk recht op:

Individuele studietoeslag

Voorwaarden:

Bent u 18 jaar of ouder, volgt u een studie en u bent vanwege uw arbeidshandicap niet in staat om met werk het minimumloon te verdienen, dan kunt u mogelijk een individuele studietoeslag ontvangen. Kijk voor de voorwaarden op de website. Maak een afspraak met een medewerker van het Jongerenloket, door het contactformulier in te vullen. Binnen 3 werkdagen word je teruggebeld.

Meer informatie:

RSD de Liemers/ jongerenloket

Tel: (0316)  279 533 
(maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00u en vrijdag van 08.30 - 12.30u)

Studeert u zelf of heeft u (een) studerende kind(eren)??

Mogelijk recht op:

Studiefinanciering

Voorwaarden:

Studiefinanciering is er voor mbo-studenten. Studenten hbo of universiteit kunnen een lening aanvragen. 

Meer informatie:

DUO informatielijn 
Tel: 050 - 599 77 55
www.duo.nl

Veranderingen voor het komende schooljaar

Mogelijk recht op:

Voorziening leermiddelen 16- en 17- jarigen

Voorwaarden:

Ook per 1 augustus kunnen 16- en 17-bolstudenten uit minimagezinnen gebruik maken van de tijdelijke voorziening leermiddelen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld spullen kopen die nodig zijn om een opleiding te volgen en die eigendom van de student zijn. De regeling zorgt ervoor dat schoolkosten geen belemmering zijn om aan een opleiding te beginnen. Zodra de studenten 18 worden, hebben zij recht op studiefinanciering. De studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag. 

Meer informatie:

Bel Informatie Rijksoverheid: 1400
www.rijksoverheid.nl

Kinderen

Hebt u een kind/kinderen jonger dan 18 jaar?

Mogelijk recht op:

Kinderbijslag

Voorwaarden:

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag (ieder kwartaal).

Meer informatie:

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Tel: 024 - 343 10 20
www.svb.nl/kinderbijslag

Mogelijk recht op:

Kindgebonden budget

Voorwaarden:

Krijgt u kinderbijslag, dan kunt u misschien ook een “kindgebonden budget” van de Belastingdienst krijgen. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen. Of u een kindgebonden budget krijgt, hangt af van het inkomen van uw gezin.

Meer informatie:

Belastingdienst:
Tel: 0800 - 0543 
www.belastingdienst.nl/kindgebondenbudget

Maakt u gebruik van kinderopvang?

Mogelijk recht op:

Kinderopvangtoeslag

Voorwaarden:

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang (Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat). Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder andere af van hun inkomen en leefsituatie. En hoeveel kinderen naar de opvang gaan. Voorwaarden en meer informatie: bekijk dan de website.

Meer informatie:

Belastingdienst
Tel: 0800 - 0543
www.belastingdienst/kinderopvangtoeslag.nl

Hebt u een gehandicapt kind thuis wonen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar?

Mogelijk recht op:

Tweemaal kinderbijslag

Voorwaarden:

Het is mogelijk voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben twee keer zoveel kinderbijslag te krijgen. Een ouder met een gehandicapt kind, maar zonder partner of waarvan de partner niet werkt, heeft recht op een extra bedrag aan kinderbijslag (bovenop de twee keer kinderbijslag).

Meer informatie:

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Tel: 024 - 343 10 20
www.svb.nl/kinderbijslag

Hebt u kinderen tussen de 6 en 18 jaar?

Mogelijk recht op:

Kindregelingen: Kleding- en schoolspullenbonnen

Voorwaarden:

Er worden kleding – en schoolspullenbonnen verstrekt aan kinderen van 6 t/m 17 jaar die in het bezit zijn van de Gelrepas. Een tegoed voor kleding- en schoolspullen worden op de Gelrepas gezet.

Mogelijk recht op:

Tijdschriften abonnement

Voorwaarden:

Een tijdschrift naar keuze voor kind van 6 t/m 11 jaar op Basisschool. Een aanvraag is hier niet voor nodig.

Mogelijk recht op:

Diplomazwemmen A + B

Voorwaarden:

Kinderen vanaf 4 tot 18 jaar kunnen deelnemen aan deze eenmalige tegemoetkoming (per kind). De kosten voor diplomazwemmen maken wij over aan één van de 2 Duivense zwembaden. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Deze regeling is voor mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau waarvan het vermogen niet hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen.

Meer informatie:

sociaalloket@duiven.nl
Tel: (0316)  279 111  (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30u)

Zit uw kind op basisschool groep 7 of 8 of op beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs?

Mogelijk recht op:

Computer/ laptop/ iPad

Voorwaarden:

Deze regeling geldt alleen voor thuiswonende kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, die in groep 7 of 8 op de basisschool zitten of voortgezet- of beroepsonderwijs volgen.

Uw gezin kan op aanvraag één keer per vijf jaar een bedrag van maximaal € 500,00 ontvangen voor een computer/laptop/iPad en eventueel printer. U moet wel binnen 30 dagen na ontvangst van deze vergoeding de originele nota inleveren.
Voorwaarden:
- Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm.
- U hebt geen of weinig vermogen.

Meer informatie:

sociaalloket@duiven.nl
Tel: (0316)  279 111  (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30u)

Hebt u kinderen tussen de 4 en 18 jaar en hebt u een laag inkomen?

Mogelijk recht op:

Hulp van stichting Leergeld

Voorwaarden:

Stichting Leergeld de Liemers verwijst u door naar voorliggende voorzieningen en biedt hulp in de vorm van directe betaling van contributie sportvereniging, muziekles, toneel, ballet, scouting, schoolreisjes, etc. Het inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen.

Meer informatie:

Leergeld de Liemers
Tel: (0316) - 764 000 (dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur)
Website: leergelddeliemers.nl
E-mail: info@leergelddeliemers.nl

Zorg en welzijn

Hebt u een minimuminkomen en moeite met het betalen van uw ziektekostenverzekering?

Mogelijk recht op:

Zorgtoeslag

Voorwaarden:

Met de zorgtoeslag kunt u een gedeelte van de premie voor de zorgverzekering betalen. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van uw inkomen. Op de website van de belastingdienst kunt u berekenen hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen.

Meer informatie:

Belastingdienst
Tel: 0800 - 0543
www.belastingdienst/zorgtoeslag.nl

Wilt u goed verzekerd zijn tegen zorgkosten, maar heeft u een laag inkomen?

Mogelijk recht op:

Collectieve ziektekostenverzekering

Voorwaarden:

Samen met zorgverzekeraar Menzis biedt de gemeente Duiven een goed en betaalbaar zorgverzekeringspakket, voor mensen met een laag inkomen. Inwoners met een laag inkomen krijgen korting op de premie. Bij deze verzekering heeft u ook recht op een vergoeding voor de eigen bijdrage Wmo.
- Uw inkomen mag maximaal 120% van de bijstandsnorm zijn. Ook gelden er regels voor de hoogte van uw vermogen.
- Afsluiten moet voor 1 januari van het nieuwe jaar.
- Minimaal GarantVerzorgd 1 en GarantTandVerzorgd250 of 1P.
- Studenten zijn uitgesloten.

Hebt u een inkomen tussen 120% en 140% van de bijstandsnorm en extra kosten wegens chronische ziekte en/of handicap?

Dan kunt u ook voor de collectieve verzekering bij Menzis terecht met pakket GarantVerzorgd3. Dan wordt ook het eigen risico vergoed. Daarnaast ontvangt u in combinatie met deze regeling een bijdrage van € 150,00 per persoon.

Meer informatie:

sociaalloket@duiven.nl
Tel: (0316)  279 111  (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30u)

Menzis:
www.gezondverzekerd.nl
overstapcoach Menzis: 088 - 222 40 80

Hebt u extra kosten in verband met een chronische ziekte en/of handicap?

Mogelijk recht op:

Regeling meerkosten voor mensen met chronische ziekte en/of handicap

Voorwaarden:

U ontvangt een toeslag van € 300,00 per persoon.
- U hebt een chronische ziekte en/of een handicap.
- Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm.
- U hebt geen of weinig vermogen

Meer informatie:

sociaalloket@duiven.nl
Tel: (0316)  279 111  (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30u)

Hebt u per maand weinig leefgeld en kunt u daarom niet voldoende eten kopen?

Mogelijk recht op:

Voedselbank

Voorwaarden:

De voedselbank stelt voedselpakketten beschikbaar als tijdelijke ondersteuning (maximaal 3 jaar) voor gezinnen, huishoudens en personen die financieel niet in staat zijn te voorzien in hun primaire dagelijkse voedselbehoefte.
Dit kan alleen op verzoek van professionele zorgverleners

Meer informatie:

sociaal raadslieden
Tel: 0900 - 8433
Voedselbank Arnhem

Hebt u te weinig geld om kleding te kopen?

Mogelijk recht op:

Kledingbank

Voorwaarden:

Stichting Kledingbank Arnhem e.o. geeft (tweedehands) kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet kunnen betalen.
Dit kan alleen op verzoek van hulpverleners. Voor elke afspraak bij de kledingbank heb je een verwijzing nodig (max. eens in de zeven maanden)

Meer informatie:

Kledingbank Arnhem eo

Hebt u een huisdier, maar heeft u daar nu te weinig geld voor?

Mogelijk recht op:

Dierenvoedselbank

Voorwaarden:

De voedselbank voor dieren is een initiatief om dieren niet de dupe te laten worden van financiële strubbelingen van hun baasje.

Meer informatie:

Facebookpagina

Vrije tijd

Wilt u sporten en leuke dingen doen, maar hebt u daar te weinig geld voor?

Mogelijk recht op:

Gelrepas

Voorwaarden:

De Gelrepas is vernieuwd.
U, uw partner en kinderen vanaf 4 jaar ontvangen nu een pastegoed op uw Gelrepas waarmee u deel kunt nemen aan allerlei sporten en activiteiten. Kijk hiervoor op de website van de Gelrepas.
U krijgt de Gelrepas als u:
- Een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm.
- Geen of weinig vermogen.
- Studenten komen niet in aanmerking voor de Gelrepas.

Meer informatie:

sociaalloket@duiven.nl
Tel: (0316)  279 111  (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30u)

www.gelrepas.nl

Financiën

Hebt u (dreigende) achterstanden in uw betalingen of andere financiële problemen?

Mogelijk recht op:

Schuldhulpverlening

Voorwaarden:

De gemeente gaat met u in gesprek en brengt de mogelijkheden in kaart. Samen met u gaan we op zoek naar mogelijkheden om aan uw financiële problemen te werken.

Meer informatie:

sociaalloket@duiven.nl
Schuldhulpverlening gemeente Duiven
Tel: (0316)  279 111  (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30u)

Mogelijk recht op:

Thuisadministratie

Voorwaarden:

Tijdelijke ondersteuning van vrijwilligers bij het regelen van de (financiële) administratie en het invullen van formulieren.

Meer informatie:

Mikado Welzijn
www.mikado-welzijn.nl
Tel: (0316) 250 700  

Speciale omstandigheden

Zijn er speciale omstandigheden en bovenstaande voorzieningen zijn niet voldoende?

Mogelijk recht op:

Bijdrage van Charitas, hulp van: Kerken voor nu, Dullertsstichting, st. Leergeld. Ook speciale acties rondom de feestdagen.

Voorwaarden:

Afhankelijk van de organisatie. Kijk hiervoor op hun website.

Meer informatie:

Dullertsstichting
Tel: (026)  442 51 92 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 -10.00u)
www.dullertsstichting.nl

Stichting Leergeld de Liemers
Tel: (0316)  764  000
www.leergelddeliemers.nl 
E-mail: info@leergelddeliemers

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur

 

Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid via telefoon en WhatsApp

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online