In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
 
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. 
Voor telefonie en sociale media gelden de normale openingstijden..

Informatie kinderen en onderwijs

Het kabinet heeft besloten alle scholen te sluiten. Dat roept veel vragen op. Op deze pagina vindt u informatie over thuisonderwijs, kinderopvang en leerlingenvervoer.

Thuisonderwijs

Het kabinet heeft besloten alle scholen tot en met 28 april 2020 te sluiten. Dat betekent dat de scholen sowieso tot en met de meivakantie gesloten zijn.
Veel scholen hebben inmiddels onderwijs op afstand geregeld voor hun scholieren.

Laptops

Biedt de school van uw kind digitaal onderwijs aan maar heeft u geen computer, laptop of tablet? Meld dit dan bij de school van uw kind. De school moet namelijk zorgen dat alle kinderen de lessen kunnen volgen. De gemeente geeft hier geen vergoeding of voorziening voor.

Heeft u wel een computer, laptop of tablet in huis? Dan is het de bedoeling dat uw kind daar ook gebruik van maakt voor de digitale lessen. Zo nodig moet het dan zo georganiseerd worden dat alle gezinsleden er om de beurt gebruik van kunnen maken.

Leerlingenvervoer

Avan heeft al het leerlingenvervoer stopgezet.
Er is alleen nog vervoer mogelijk voor leerlingen van wie beide ouders een vitaal beroep hebben. Of wanneer u als alleenstaande ouder een vitaal beroep hebt.

Als er door het thuisblijven sprake is van een onveilig situatie voor een leerling, dan kan er ook een beroep worden gedaan op leerlingenvervoer.

Is sprake van een van bovengenoemde uitzonderingssituaties en heeft uw kind vervoer nodig? Meld dit dan bij de gemeente via leerlingenvervoerduiven@1stroom.nl.

Jeugdwet en vervoer

Avan voert voorlopig ook geen jeugdvervoer meer uit. Ook naschoolse dagbehandeling is afgelast.
Wel kan het zijn dat individuele activiteiten (bijv. bezoek voor diagnose of Ggz-behandeling) doorgaan. Net als bij leerlingenvervoer geldt dat de gemeente dan alleen vervoer regelt voor jeugdigen van wie beide ouders een vitaal beroep hebben of als thuis sprake is van een onveilige situatie voor de leerling.

Is sprake van een van bovengenoemde uitzonderingssituaties en heeft uw kind vervoer nodig? Meld dit dan bij de gemeente via leerlingenvervoerduiven@1stroom.nl.

Eigen bijdrage

De gemeente heeft besloten om voor de maanden april, mei en juni geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer te innen zolang er geen vervoer plaatsvindt.

Na het sluiten van de scholen is de incasso voor de maand april direct op pauze gezet. Zodra weer gebruik wordt gemaakt van het vervoer, wordt ook de eigen bijdrage voor die maand weer geïncasseerd.

Betaalt u de eigen bijdrage niet in termijnen maar in één keer? Dan kunt u het deel van de eigen bijdrage over de periode dat er geen vervoer was, terugvragen. U kunt hiervoor bij het einde van het schooljaar of zodra het vervoer weer wordt gestart een e-mail sturen naar  leerlingenvervoerduiven@1stroom.nl.

Kinderopvang

Scholen en kinderopvanglocaties zijn tot en met 28 april gesloten. Het is de bedoeling dat ouders hun kinderen zo lang thuis opvangen.

Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar waarvan een ouder werkt in cruciale beroepen of voor vitale processen, zoals beschreven op de website van de Rijksoverheid, is wel opvang mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de school van uw kind en/of de kinderopvangorganisatie bij u in de buurt. Wel wordt verzocht als in het gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, om zelf de kinderen op te vangen als dat lukt. Mocht opvang via de eigen school of kinderopvang niet lukken, neem dan contact op met de gemeente.