Historische Kring

De Historische Kring Duiven-Groessen-Loo is in 1980 opgericht. In de statuten staat als doel vermeldt: “de bevordering van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder die van Duiven-Groessen-Loo.” Om dit doel te bereiken kunnen onder meer lezingen gehouden worden, artikelen worden gepubliceerd, foto’s worden bewaard en samenwerking worden bevorderd met andere organisaties.

Als prioriteiten hebben we het uitbrengen van 3 nummers van ons blad de Driepas. Verder hebben wij als taak om datgene te verzamelen wat de geschiedenis van de gemeente vastlegt.
Binnen de Historische kring zijn diverse werkgroepen actief, voor onder andere:

  • genealogie
  • beeld & geluid
  • documentatie

De vereniging beschikt over veel documentatie en heeft een bescheiden bibliotheek. Voor wie op zoek gaat is er voldoende bewaard gebleven.

De vereniging is gevestigd in de OGtent (zaal bij Annie), Remigiusplein 9 te Duiven. Daar worden maandelijks de vergaderingen van het bestuur en iedere woensdagavond de bijeenkomsten van de werkgroepen gehouden. Ook worden daar door de vereniging een aantal maal per jaar lezingen georganiseerd die in de regionale- en lokale pers worden aangekondigd.

De vereniging is uniek in zijn soort want hij dient de gehele gemeenschap van de gemeente Duiven. Een ieder die een vraag heeft over geschiedenis kan/mag bij ons langs komen.