Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Herinrichting straten Groessen

Gemeente Duiven gaat dit jaar deze straten in Groessen opnieuw en duurzaam inrichten:Herinrichting straten Groessen
 • Tempelstraat
 • Dorpstraat
 • Achtergaardsestraat
 • Kerkakkers
 • Catrijnestraat
 • Sint Jozefstraat

Wat gaan we doen?

De riolering is aan vervanging toe. Dit is een goed moment om ook de straten opnieuw duurzaam in te richten.
Denk aan:

 • nieuwe bestrating
 • het vervangen van de riolering
 • het afkoppelen van hemelwater (zodat het regenwater direct in de grond kan trekken)
 • nieuwe beplanting
 • vervangen van armaturen van de openbare verlichting

Inloopbijeenkomst

Op 3 april 2019 was er in het Dorpshuis in Groessen een inloopbijeenkomst waar de buurtbewoners betrokken zijn bij de herinrichting van de straten. Alle plannen en ideeën zijn verzameld in onderstaande nieuwsbrief:

pdf Nieuwsbrief inloopavond 3 april 2019 (PDF, 394.2 KB)

Klankbordgroep

De gemeente wil zoveel mogelijk rekening houden met de behoeften en wensen van de buurtbewoners. U bent namelijk de belangrijkste adviseur en weet wat er in uw straat speelt! Daarom wordt er een klankbordgroep samengesteld van een aantal mensen die de buurtbewoners vertegenwoordigen.

Wat is de rol van de klankbordgroep?

De klankbordgroep:

 • Is de schakel tussen de buurtbewoners en de gemeente.
 • Denkt na over de inrichting van de straten.
 • Brengt visies, ideeën, meningen, knelpunten en wensen in.

Wij hebben na de inloopavond diverse aanmeldingen gehad van inwoners die willen deelnemen aan de klankbordgroep. Wij maken graag gebruik van de kennis en ervaringen van deze buurtbewoners. En samen willen wij de plannen gaan vormgeven.

Planning planvorming 2019

Na de inloopbijeenkomst van 3 april doorloopt de gemeente Duiven en Verhoeve en Faber samen met de klankbordgroep het verdere ontwerpproces:

mei Ontwerpsessies met klankbordgroep
juni Informatiebijeenkomst voorlopig ontwerp (in het Dorpshuis)
juni - augustus Vervolgsessies met klankbordgroep
augustus Bekendmaking definitief ontwerp
begin 2020 Start uitvoering
eind 2020 Einde uitvoering

Voorbereidende werkzaamheden

Advies- en ingenieursbureau Verhoeve & Faber is in opdracht van de gemeente in het voorjaar alvast gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het inmeten van de straten en het inventariseren van de bestaande situatie.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze plannen? Neem dan gerust contact op met de gemeente Duiven. Stuur een mail naar gemeente@duiven.nl of bel (0316) 279 111.