Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Herinrichting Rijksweg Duiven

De gemeente Duiven gaat de Rijksweg in Duiven opnieuw inrichten. Het gaat om het gedeelte van de Rijksweg tussen de Vergertlaan en de Jumbo. Dit is inclusief het parkeerplein tussen de Action en restaurant ’t Raedthuys. Een landschapsarchitect en verkeerskundig bureau maken samen in opdracht van de gemeente een ontwerp hiervoor.

Meedenkavonden: suggesties opgehaald voor het ontwerp

Omdat we graag ideeën in dat ontwerp meenemen van inwoners, bedrijven en gebruikers van de weg waren er drie meedenkavonden georganiseerd. Deze avonden waren op 29 januari, 11 maart en 30 maart 2020. De derde meedenkavond op 30 maart kon door de corona-maatregelen niet doorgaan.

Tijdens de eerste avond hebben we problemen en aandachtspunten vanuit aanwezigen inzichtelijk gemaakt. Deze gingen vooral over de verkeersveiligheid en snelheid. Daarnaast werd er gesproken over voldoende groen, gebruik van Rijksweg als sluiproute, drempels, oversteekplaatsen en genoeg/meer parkeerplaatsen. Ook is als wens aangegeven aandacht te hebben voor het historische karakter van de weg.

De suggesties en ideeën zijn verwerkt tot een aantal voorstellen en die zijn tijdens de tweede meedenkavond gepresenteerd. Na de tweede meedenkavond is onderzoek gedaan naar meerdere hoofdvarianten voor de inrichting van de Rijksweg. Er is gekeken naar:

  • Keuze 30 of 50 km per uur.
  • Vrij liggende fietspaden of fietsstroken op de weg.
  • Gevolgen voor de inrichting van het wegprofiel.
  • Gevolgen voor de fietsoversteek bij de Lombokstraat.

Belangrijke punten voor het ontwerp:

  • Beter zicht op de fietser en voetganger.
  • Afremmen snelheid autoverkeer door drempels.
  • Fietsoversteek duidelijker aangeven door rood asfalt in combinatie met zebrapad, blokmarkeringen en haaientanden.
  • Eerder aangeven dat er een oversteek aankomt, met borden.
  • Aangepast groen bij oversteek zodat zicht op fietser en voetganger zo goed mogelijk is.

We praten u graag digitaal bij én horen uw reactie graag op concrete vragen over het ontwerp

Omdat de terugkoppeling niet live kon plaatsvinden is er een online update gemaakt (juni/juli 2020). Daarin staat een toelichting op de ontwerpstappen. In de update zijn ook concrete vragen opgenomen, om zoveel mogelijk op- en aanmerkingen voor het ontwerp op te halen.

Alle reacties gaan we daarna goed bekijken. Het geeft een goed beeld van wat de meeste mensen willen als het gaat om bijvoorbeeld beplanting/groen, parkeren en het wegdek. Daarna wordt het verwerkt in een voorontwerp.
We houden u graag op de hoogte. Onder andere via Facebook en de gemeentepagina in de Duiven Post.

Herinrichting Rijksweg