Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Herinrichting Rijksweg Duiven

De gemeente Duiven gaat de Rijksweg in Duiven opnieuw inrichten. Het gaat om het gedeelte van de Rijksweg tussen de Vergertlaan en de Jumbo. Dit is inclusief het parkeerplein tussen de Action en restaurant ’t Raedthuys. Een landschapsarchitect en verkeerskundig bureau hebben samen in opdracht van de gemeente een ontwerp hiervoor gemaakt.

Omdat we graag de ideeën van inwoners, bedrijven en gebruikers van de weg in het ontwerp wilden meenemen zijn er drie meedenkavonden georganiseerd. Deze avonden waren op 29 januari, 11 maart en 30 maart 2020. De derde meedenkavond op 30 maart kon door de corona-maatregelen niet doorgaan en in plaats hiervan is een online enquête uitgezet.

De suggesties en ideeën zijn verwerkt tot een aantal voorstellen en die zijn tijdens de tweede meedenkavond gepresenteerd. Na de tweede meedenkavond is onderzoek gedaan naar meerdere hoofdvarianten voor de inrichting van de Rijksweg. Er is gekeken naar:

  • Keuze 30 of 50 km per uur.
  • Vrij liggende fietspaden of fietsstroken op de weg.
  • Gevolgen voor de inrichting van het wegprofiel.
  • Gevolgen voor de fietsoversteek bij de Lombokstraat.

Belangrijke punten die we meekregen voor het ontwerp:

  • Beter zicht op de fietser en voetganger.
  • Afremmen snelheid autoverkeer door drempels.
  • Fietsoversteek duidelijker aangeven door rood asfalt in combinatie met zebrapad, blokmarkeringen en haaientanden.
  • Eerder aangeven dat er een oversteek aankomt, met borden.
  • Aangepast groen bij oversteek zodat zicht op fietser en voetganger zo goed mogelijk is.

In de digitale enquête heeft men voorkeuren kunnen uitspreken voor oplossingen. Deze oplossingen zijn meegenomen in een ontwerp, dat door het college eind 2020 werd vastgesteld.

Rond de zomer van 2021 wordt een aannemer gekozen die het ontwerp verder technisch gaat uitwerken en uiteindelijk zal uitvoeren.
We verwachten dat het derde en vierde kwartaal van 2021 worden gebruikt voor uitwerking en mogelijk wat kleine werkzaamheden, en het grote werk zal starten begin 2022.

Ontwerp van de Rijksweg, tussen Jumbo en rotonde Vergertlaan.

Ontwerp van de Rijksweg, tussen Jumbo en rotonde Vergertlaan