Grondonderzoek Kandiaplas

2 september 2019
Op maandag 2 september start Rijkswaterstaat met een grondonderzoek op de Kandiaplas. Het betreft een vijf tot zes weken, tijdens werkdagen, durend onderzoek waarbij sonderingen en boringen worden uitgevoerd naar de bodemgesteldheid. Deze gegevens zijn nodig ter voorbereiding op de aanleg van de nieuwe A15. Via een brug steekt de nieuwe weg het Pannerdensch Kanaal over.

Informatielijn Rijkswaterstaat

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden. Dan kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 – 18.30 uur).

Voor meer informatie over het project ViA15 kijkt u op de projectpagina: www.rws.nl/via15.