Glasvezel in het buitengebied, hoe zit het nu eigenlijk?

7 oktober 2019
Een goede internetverbinding door glasvezel in het buitengebied vindt de gemeente Duiven belangrijk. Of en wanneer er glasvezel komt in het buitengebied, daar heeft de gemeente geen invloed op. Ook niet op welk bedrijf glasvezel gaat aanleggen.

Glasvezel ja of nee?

Op dit moment zijn er twee bedrijven die glasvezel willen aanleggen in het buitengebied in de gemeente Duiven. Daarmee lijkt de kans groot dat er glasvezel in het buitengebied komt. Of er daadwerkelijk glasvezel in het buitengebied komt, kan de gemeente niet zeggen. Dat hangt er onder andere van af of deze gespecialiseerde bedrijven voldoende klanten kunnen werven en er zo voldoende aan kunnen verdienen.
De gemeente Duiven kan zelf geen glasvezelnetwerk aanleggen. 

Welk bedrijf legt glasvezel aan?

De gemeente bepaalt niet  welk bedrijf glasvezel aanlegt. Bedrijven bepalen zelf in welk gebied en bij welke adressen zij glasvezel aan willen leggen. Zij moeten daarvoor wel een vergunning (instemmingsbesluit) aanvragen bij de gemeente. En de gemeente moet deze verlenen, voordat ze daadwerkelijk kunnen gaan aanleggen.

In de gemeente Duiven zijn er twee partijen die brood zien in de aanleg van glasvezel in het buitengebied:

  • Digitale Stad
    Met Digitale Stad heeft de gemeente eerder dit jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In een samenwerkingsovereenkomst worden aanvullende afspraken vastgelegd. Digitale Stad is inmiddels gestart met het werven van klanten om zo te peilen of er genoeg animo is.
    Er is op dit moment nog geen concrete aanvraag voor een vergunning (instemmingsbesluit) ingediend. 
  • Glasvezel Buitenaf
    Glasvezel Buitenaf is gestart met het werven. Met Glasvezel Buitenaf hebben alleen gesprekken plaatsgevonden met de gemeente. Er is nog geen samenwerkingsovereenkomst gesloten. En er is op dit moment nog geen aanvraag voor een vergunning (instemmingsbesluit) ingediend. 

Als beide bedrijven een vergunning aanvragen (en ze voldoen aan de voorwaarden, waardoor de gemeente de vergunning verleent) kan het zo zijn dat beide bedrijven glasvezel gaan aanleggen. In dat geval moeten zij dit onderling afstemmen. 

Wat kunt u doen?

Wilt u geen glasvezelverbinding in uw woning of bedrijf? Dan hoeft u niets te doen.

Wilt u wel een glasvezelverbinding, dan kiest u zelf met welk van de twee bedrijven u in zee gaat. Wij kunnen u geen advies geven over welke aanbieding voor u het gunstigst is. Laat u goed informeren door beide bedrijven en maak dan een keuze die het beste bij uw situatie past. Informatie kunt u vinden op www.glasvezelbuitenaf.nl en www.digitale-stad.nl.

Wat doet de gemeente?

Ieder (nuts)bedrijf dat in de gemeente Duiven kabels en leidingen wil aanleggen, moet voldoen aan dezelfde technische en financiële voorwaarden. Dat is voor glasvezel niet anders. Denk aan een minimale graafdiepte om latere schade te voorkomen. En afspraken over toezicht op de uitvoering. De gemeente ziet erop toe dat de glasvezelbedrijven zich aan deze voorwaarden houden. Bijvoorbeeld bij het behandelen/toewijzen van vergunningaanvragen. De gemeente is niet betrokken bij de (promotie-)campagnes van de glasvezelbedrijven.

Vragen

Heeft u vragen over uw mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel? Wij adviseren u om contact op te nemen met de aanbieder(s). Zo kunt u een keuze maken die voor u de beste is. De contactgegevens van deze bedrijven vindt u op de bovengenoemde websites.