Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

GAAT NIET DOOR: Wat vindt u van het koersdocument omgevingsvisie Duiven?

14 oktober 2020
Op woensdag 28 oktober stond er een bijeenkomst over het koersdocument omgevingsvisie gemeente Duiven gepland. Dit kan helaas niet doorgaan. De coronabesmettingen lopen nog steeds op en daarom is het niet verstandig om deze bijeenkomst door te laten gaan.

Wij gaan kijken op welke manier het toch mogelijk is om samen met u het over het koersdocument omgevingsvisie Duiven te hebben. Daar komen wij zo snel mogelijk bij u op terug.

Meer informatie over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie leest u op www.duiven.nl/omgevingswet. Ook kunt u via de website het koersdocument omgevingsvisie gemeente Duiven opvragen.


Oorspronkelijke uitnodiging:

Een nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan. In 2022 vervangt deze wet alle bestaande wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Voor wonen, wegen, natuur, milieu en water alleen al zijn er tientallen wetten en honderden regelingen met allemaal hun eigen werkwijzen en eisen. Door de bundeling van allerlei wetten en regels, zijn er minder regels nodig en worden ze duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen.

Programma Omgevingsvisie

Tijdens de bijeenkomst nemen we u in vogelvlucht mee door het koersdocument omgevingsvisie gemeente Duiven. Daar zijn we namelijk de afgelopen 2 jaar samen met bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke partners mee bezig geweest. Het koersdocument die er nu ligt, geeft in feite antwoord op de vraag: welke vraagstukken zijn maatschappelijk belangrijk, welke ontwikkelingen komen op ons af, welke keuzes willen wij maken en wat voor gemeente willen we zijn? Het beschrijft de gewenste toekomst (op hoofdlijnen) voor onze leefomgeving tot 2040.

We leggen u vervolgens een aantal stellingen voor waar we graag uw mening over willen horen. Ook kunt u na de bijeenkomst uw reactie op het koersdocument nog schriftelijk geven. Alle suggesties, vragen en opmerkingen gaan we lezen en beantwoorden. Dit wordt allemaal in een reactienota gezet. In de reactienota leest u dan terug wat we met alle reacties doen en ook waarom. We verwachten dat de reactienota begin 2021 klaar zal zijn.

Aanmelden

We willen ons graag houden aan de coronamaatregelen. Dat doen we voor uw en onze gezondheid. Daarom mogen er vooralsnog maximaal 30 mensen per keer deel nemen. Het kan zijn dat u nadere informatie van ons ontvangt hierover.

Benieuwd en van plan om te komen? Dan vragen we u vriendelijk maar dringend om:

  • U vóór dinsdag 23 oktober 2020 aan te melden via omgevingswet@1stroom.nl.
  • Uw contactgegevens te vermelden en vanuit welke interesse u zich heeft aangemeld.
  • Alleen te komen.
  • Niet te komen als u klachten heeft.

Meer informatie

U leest op www.duiven.nl/omgevingswet meer informatie over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Ook kunt via de website ook het koersdocument omgevingsvisie gemeente Duiven opvragen.

Visiekaart ontwikkelingen 2050