Evenement: melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? En is uw evenement voor publiek toegankelijk? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Melding of vergunning nodig? Kijk in het stroomschema aanvraag evenementen wat voor u van toepassing is.

pdf Stroomschema aanvraag evenement (PDF, 137 KB)

Organiseert u een straat- of buurtfeest of een buurtbarbecue? Kijk wat u dan moet doen.

Wat u moet weten

Wanneer melding

U hoeft uw evenement alleen te melden, als:

 • er meer dan 50 bezoekers komen
 • uw evenement geluidsoverlast geeft
 • uw evenement gepaard gaat met muziek voor 9.00 of na 23.00 uur
 • uw evenement wordt gehouden op de rijbaan, (brom)fietspad of een parkeerplaats en hulpdiensten en overig verkeer niet hindert
 • u kleine objecten plaatst die elk niet meer dan 50 m² innemen

Voor het melden van uw evenement gebruikt u het formulier Melden kleine evenementen. U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

pdf Formulier melding klein evenement (PDF, 50.49 KB)

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook inscannen en per e-mail toesturen naar omgevingsvergunning@duiven.nl.


Wanneer vergunning

U heeft mogelijk een evenementenvergunning nodig, als een of meer van de volgende punten voor uw evenement gelden:

 • er komen meer dan 50 bezoekers
 • uw evenement geeft geluidsoverlast
 • uw evenement is meerdaags
 • uw evenement wordt gehouden op de rijbaan, (brom)fietspad of een parkeerplaats en staat het verkeer en de hulpdiensten in de weg
 • u plaatst objecten die meer dan 50 m² innemen

U kunt tot uiterlijk 11 weken voor het evenement uw aanvraag indienen. Voor het aanvragen van een evenementenvergunning gebruikt u het formulier aanvraag evenementenvergunning. U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

pdf Formulier aanvraag evenementenvergunning (PDF, 89.8 KB)

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook inscannen en per e-mail toesturen naar omgevingsvergunning@duiven.nl.

Tijdelijke gebruiksvergunning

U heeft een tijdelijke gebruiksvergunning nodig als een of meer van de volgende punten voor uw evenement gelden:

 • u plaatst een tent waar meer dan 50 personen tegelijkertijd in verblijven
 • deze tent beschikt niet over 3 open zijden

Voor het aanvragen van een tijdelijke gebruiksvergunning gebruikt u het formulier tijdelijke gebruiksvergunning. U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

pdf Formulier tijdelijke gebruiksvergunning (PDF, 35.35 KB)

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook inscannen en per e-mail toesturen naar gemeente@duiven.nl.


Risocoklasse A, B of C

Het evenement waarvoor u een vergunning krijgt, wordt ingedeeld in de klasse A, B of C. Hoe hoger het risico voor de veiligheid, hoe hoger de klasse. De gemeente kijkt hiervoor onder andere naar het soort evenement, het aantal bezoekers en hun leeftijd, en of er alcohol en/of drugs zijn.

 • A-evenementen zijn kleine evenementen met weinig risico.
 • B-evenementen zijn middelgrote evenementen met een verhoogd risico.
 • C-evenementen zijn grote risico-evenementen.

Meer vergunningen

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken of een vergunning voor het houden van een loterij.

Kosten

Soort evenement Prijs 2018
A-evenement Melding (klein evenement) € 0,00
B-evenement (middelgroot evenement) € 105,00
C-evenement (groot evenement) € 105,00