In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden in elk geval tot 1 september 2020 aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we van ma - do geopend van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Evenement: melding of vergunning

Een evenement is gebeurtenis die voor publiek toegankelijk is. Binnen de gemeente Duiven wordt onderscheid gemaakt tussen een evenement dat je moet melden en een evenement waarvoor een vergunning nodig is.

Goed om te weten

Melden

U meldt uw evenement als het voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Er komen in totaal meer dan 100 personen, maar niet meer dan 250 personen.
  • Het evenement vindt plaats tussen 9.00 uur en 23.00 uur.
  • Er worden maximaal 4 objecten geplaatst van maximaal 25m².
  • Er wordt niets tegen betaling verkocht.
  • Er wordt maximaal één niet-doorgaande weg afgesloten waarbij altijd minimaal 3,5 meter weg vrij blijft.
  • Er worden geen brandkranen geblokkeerd.

Voor het melden van uw evenement gebruikt u het Formulier melden klein evenement. U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

pdf Formulier melding klein evenement (PDF, 159.11 KB)

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook inscannen en per e-mail toesturen naar gemeente@duiven.nl.

Vergunning

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden voor een evenement dat u moet melden? Dan heeft u een vergunning nodig.

U kunt tot uiterlijk 10 weken voor het evenement uw aanvraag indienen. Voor het aanvragen van een evenementenvergunning gebruikt u het Formulier aanvraag evenementenvergunning. U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

pdf Formulier aanvraag evenementenvergunning (PDF, 89.8 KB)

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook inscannen en per e-mail toesturen naar gemeente@duiven.nl

Meerjarenvergunning

Heeft u een meerjarenvergunning en wilt u daar dit jaar gebruik van maken?

Meld dit dan minimaal 10 weken voorafgaand aan het evenement.

U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook inscannen en per e-mail toesturen naar gemeente@duiven.nl.

Desgewenst kunt u het formulier ook afhalen/inleveren bij de servicebalie op het gemeentehuis. Na telefonisch verzoek kan het formulier u toegezonden worden.

pdf Melding meerjarenvergunning (PDF, 1.19 MB)

Kosten

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen van groepen, instellingen, stichtingen of verenigingen voor zover die betrekking hebben op het organiseren van evenementen die ten goede komen aan de Duivense samenleving.

Kosten evenementenvergunning
Soort evenement Kosten
A-evenement laag risico € 160,00
B-evenement verhoogd risico € 240,00
C-evenement risicovol € 1.000,00