Landschap met water en bomen

De plannen voor Plakse Weide krijgen steeds meer vorm

23 december 2022
Nieuws

Op Plakse Weide wil de gemeente Duiven samen met de ontwikkelaars een nieuwe woonwijk realiseren met veel ruimte voor betaalbare huur- en koopwoningen. De gemeente en ontwikkelaars BPD en KlaassenGroep werken daarom aan de uitwerking van een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan voor Plakse Weide. Deze plannen krijgen steeds meer vorm en de inbreng van inwoners draagt hier aan bij. Gemeente en ontwikkelaars streven er naar om een zorgvuldig en goed onderbouwd ontwerp bestemmingsplan voor Plakse Weide in het eerste kwartaal van 2023 ter inzage te leggen. Tijdens de thema avond op 13 december is de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken bij Plakse Weide.

“Ons doel is en blijft om zo snel mogelijk woningen te realiseren op Plakse Weide. We zijn ons bewust van de urgentie hiervan. Daarom zijn al onze inspanningen en die van de ontwikkelaars er op gericht om zo snel als mogelijk een bestemmingsplan hiervoor op te stellen. Maar dat mag uiteraard niet ten koste gaan van zorgvuldigheid.”, aldus wethouder Dominique van Dam.

Informeren en raadplegen

Samen met de ontwikkelaars BPD en KlaassenGroep informeren we omwonenden en woningzoekenden over het bestemmingsplan en de daarbij horende onderzoeken. De ontwikkelaars informeren en raadplegen omwonenden en woningzoekenden bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan voor de toekomstige openbare ruimte. Hierover zijn door de ontwikkelaars in oktober en november 2022 bewonersavonden georganiseerd. Zowel voor het stedenbouwkundig plan als het ontwerp bestemmingsplan worden nog bewonersavonden georganiseerd in 2023.

Wat is de stand van zaken?

De ontwikkelaars hebben een concept stedenbouwkundig plan opgesteld. Ook doen de ontwikkelaars alle onderzoeken die nodig zijn en stellen zij het ontwerp bestemmingsplan op.
De gemeente toetst vervolgens of dit bestemmingsplan en de onderzoeken goed en zorgvuldig zijn opgesteld door de ontwikkelaars. En of deze voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.
De gemeente heeft zelf daarnaast onderzoek gedaan naar de toename van het verkeer als gevolg van alle toekomstige woningbouwlocaties in Duiven. De resultaten van dit gemeentelijke onderzoek worden verwerkt in een verkeersmobiliteitsplan voor de hele gemeente Duiven. Ook gaat de gemeente in beeld brengen welke geluidsbelasting we kunnen verwachten bij het toekomstige verkeersbeeld.

Volgende stap

Er zijn dus al best wat stappen gezet en de plannen voor Plakse Weide krijgen steeds meer vorm. Daarnaast krijgen we een steeds beter beeld van het verkeer en geluid in de toekomstige situatie in Duiven. Met deze kennis in beeld kan de gemeente de plannen voor Plakse Weide goed beoordelen. De gemeente toetst of het ontwerp bestemmingsplan en alle onderzoeken voldoen aan de wet- en regelgeving. Zodra dit het geval is communiceren we hier breed over en leggen we het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage.

Meer informatie

Wilt u het proces van Plakse Weide goed blijven volgen? Meld u aan bij de ontwikkelaar. Stuur een e-mail naar plakseweide@klaassen.com. U wordt dan op de hoogte gehouden.

De meest actuele stand van zaken m.b.t. Plakse Weide kunt u ook vinden op deze website: www.duiven.nl/plakse-weide.

De thema-avond van 13 december is terug te zien: https://duiven.bestuurlijkeinformatie.nl, klik op thema-avond 13 december en dan de livestream.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online

Wij zijn bereikbaar via