Landschap met water en bomen

De gemeente Duiven en het COA onderzoeken tijdelijke huisvesting asielzoekers in combinatie met tijdelijke woningen voor inwoners

13 april 2022
Nieuws

De gemeente Duiven en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verkennen een nieuwe vorm van samenwerking. Het COA wil met de gemeente Duiven onderzoeken of een tijdelijke huisvestingslocatie voor enkele jaren mogelijk is. Het zou moeten gaan om een locatie voor zowel de huisvesting van asielzoekers als voor tijdelijke woningen voor bestaande inwoners. Mogelijk kunnen dan zo’n 200 tot 300 mensen worden geholpen met tijdelijke wooneenheden die enkele jaren blijven staan.

Tijdelijke woningen

De gemeenteraad van Duiven heeft vorig jaar uitgesproken ruimte te willen bieden voor tijdelijke woningen of flexwoningen. Tijdelijke woningen kunnen de druk op de woningmarkt verminderen en specifieke doelgroepen als jongeren, spoedzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne aan woonruimte helpen.

De gemeente wil dat er woningen komen voor inwoners met een urgente woonvraag.
Wethouder Johannes Goosen:

“We willen onze inwoners beter kunnen helpen die buiten hun schuld in een noodsituatie zitten. Denk aan mensen waarvan het huis is afgebrand, die uit een vechtscheiding komen, een andere tijdelijke woning moeten verlaten, ongewenst terug moesten verhuizen naar hun ouders of die om een ander reden in een onhoudbare thuissituatie zitten. Die mensen noemen we spoedzoekers. Helaas is het in de huidige woningmarkt vaak niet mogelijk om voor hen snel geschikte woonruimte te vinden. Het zou goed zijn als we deze mensen ook kunnen helpen met een tijdelijke woning.“

Asielzoekers

Het COA heeft te maken met een oplopend tekort voor de opvang van asielzoekers die niet afkomstig zijn uit Oekraïne. Dit tekort is de afgelopen periode met name zichtbaar geworden in aanmeldcentrum Ter Apel. Door een gebrek aan opvangplekken in het land, lukt het COA onvoldoende om asielzoekers uit andere landen dan Oekraïne vanuit Ter Apel door te plaatsen naar andere locaties en verblijven teveel asielzoekers op het terrein van het aanmeldcentrum.

Ron van Ooijen, Programmamanager Tijdelijke Opvang van het COA:

“De leefbaarheid en veiligheid voor asielzoekers, medewerkers en inwoners van Ter Apel is nu onverantwoord. Daarom hebben we een indringende vraag neergelegd bij de gemeente Duiven.”

“We onderzoeken of onze wens voor tijdelijke woningen gecombineerd kan worden met het indringende verzoek van het COA.” aldus burgemeester Huub Hieltjes.

Goede ervaringen opvang asielzoekers tot eind april

De gemeente Duiven en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werken nu al goed samen. Zo heeft de gemeente in november 2021 besloten om tijdelijk maximaal vijftig asielzoekers tussen de 13 tot en met 17 jaar in Duiven te laten wonen. Zij blijven tot uiterlijk eind april 2022.

Zowel gemeente als COA zijn positief over het verloop van deze samenwerking.

Rijksweg/Westsingel

In de jaren negentig heeft de gemeente enkele jaren asielopvang georganiseerd op een locatie vlak bij de kruising Rijksweg/ Westsingel. Deze locatie is eigendom van de gemeente. Onderzocht wordt of de locatie weer geschikt zou zijn.

Inwoners raadplegen

“Uiteraard gaan we onze inwoners raadplegen en met hen in gesprek. Daarna wordt een besluit genomen door de gemeente. Er is nu dus nog niets besloten. Er is ook geen concrete planning, al streven we naar een besluit voor de zomer. Eerst worden de mogelijkheden onderzocht, zodat we het gesprek met onze inwoners betekenisvol kunnen voeren”, aldus burgemeester Hieltjes.

Meer informatie

Meer informatie over de gesprekken tussen het COA en de gemeente komen te staan op deze website. Vragen kunt u stellen via gemeente@duiven.nl.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online