Burgemeester Rik de Lange

Burgemeester Rik de Lange

Contact

Telefoon: (0316) 279 111
E-mail: r.delange@duiven.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Waterveiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Economische zaken
 • Programma SKKG
 • Handhaving
 • Samenwerkingsagenda
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Burgerzaken
 • Bedrijfsvoering 1Stroom
 • Inkoop
 • Jumelage
 • Nutsbedrijven

Vertegenwoordigingen

 • Dagelijks bestuur 1Stroom
 • Dagelijks bestuur SDL
 • Euregio Rijn-Waal
 • GO Arnhem/Nijmegen
 • Algemeen bestuur VGGM

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Zorgbelang Gelderland/Utrecht - bezoldigd
 • Lid Raad van Uitzicht Groene Allianties
 • Lid Gilderaad Gelderse Federatie St. Hubertus
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Reggewoon, woningcorporatie in Nijverdal/Wierden - bezoldigd
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van de Veenendaalse Woning Stichting - bezoldigd