Burgemeester Rik de Lange

Contact

(0316) 27 92 06
r.delange@duiven.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Waterveiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Economische zaken
 • Handhaving
 • Samenwerkingsagenda
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Burgerzaken
 • Personeel & Organisatie
 • ICT/Informatieveiligheid
 • Inkoop
 • Jumelage
 • Nutsbedrijven

Nevenfuncties

 • voorzitter Raad van Toezicht Zorgbelang Gelderland/Utrecht
 • lid Commissie Sociale begeleiding en interne bezwarencommissie GGNet
 • lid VNG-Commissie Europa en Internationaal
 • lid Raad van Uitzicht Groene Allianties