Bezwaar gemeentelijke belastingen

Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen een aan u opgelegde belastingaanslag of verzonden WOZ-beschikking. Uw bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet worden ingediend.

Kies een loginmethode:

DigiD

U bent een burger en heeft een burgerservicenummer (BSN). Login met DigiD. Voor meer informatie, bezoek digid.nl.

Log in met DigiD