Bestemmingsplan Plakse Weide voor besluitvorming naar gemeenteraad

28 februari 2024
Nieuws

Op Plakse Weide wil de gemeente Duiven samen met de ontwikkelaars een nieuwe woonwijk realiseren met veel ruimte voor betaalbare huur- en koopwoningen. De afgelopen tijd is door de gemeente en ontwikkelaar hard gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten voor het bestemmingsplan Plakse Weide. Het bestemmingsplan is een goed onderbouwd en zorgvuldig opgesteld plan geworden, waarin een aantal punten uit de zienswijzen van inwoners zijn verwerkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2024 daarom besloten om het bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad van Duiven. De verwachting is dat het plan in april 2024 wordt besproken in de gemeenteraad.

Wethouder Geert-Jan Schrijner: “Er is door de collega’s en ontwikkelaar hard gewerkt aan het bestemmingsplan Plakse Weide en ik ben er trots op dat er nu een goed en onderbouwd plan naar de gemeenteraad gaat. Ik wil ook onze inwoners bedanken voor hun inbreng bij dit plan. Hopelijk kunnen we snel doorpakken zodat in 2025 de eerste schop de grond in gaat. We hebben woningen in Duiven hard nodig”. 

Beeldkwaliteitsplan

Tegelijk met het bestemmingsplan wordt ook het beeldkwaliteitsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. In een beeldkwaliteitsplan staan richtlijnen voor de beeldkwaliteit van bebouwing, de openbare ruimte en de overgangen tussen de bebouwing. 

Duurzame en betaalbare woonwijk

De locatie Plakse Weide is een uitbreidingslocatie in Duiven en ligt ten noorden van de Rijksweg en ten zuidoosten van de Vergertlaan. Op Plakse Weide wil gemeente Duiven samen met combinatie KlaassenGroep - BPD een duurzame woonwijk realiseren met veel ruimte voor betaalbare huur- en koopwoningen. In de uitwerking wordt specifieke aandacht besteed  aan een passende overgang van dorp naar omringend landschap en voldoende openbare ruimte voor ontmoeting tussen de bewoners. De wijk kenmerkt zich  door een mix aan doelgroepen, zodat hier straks een mooie afspiegeling van de huidige Duivense bevolking woont.  Voor de sociale huurwoningen worden gesprekken gevoerd met woningcorporatie Vivare.

Meer informatie

Wilt u het proces van Plakse Weide goed blijven volgen? Meld u aan bij de ontwikkelaar via www.plakse-weide.nlexterne-link-icoon

Heeft u een vraag aan de gemeente over Plakse Weide? Bezoek dan onze website www.duiven.nl/plakse-weide of stuur een mail naar woningbouw@duiven.nl