Benoeming lid van de gemeenteraad

Publicatiedatum: 
24 november 2017
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Duiven maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet het volgende bekend.

Op 21 november 2017 heb ik het besluit genomen om de heer J.S. (Jasper) Walraven, wonende te Duiven, te benoemen tot lid van de gemeenteraad van Duiven in verband met de vervulling van de vacature van de heer K.H.J.M. (Karel) Schols.

De heer Schols heeft per brief verzocht om hem ontslag te verlenen voor zijn functie van gemeenteraadslid van de gemeente Duiven met ingang van 20 november 2017.

Alle bijbehorende documenten liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling Publiek, team Burgerzaken en Belastingen, in het gemeentehuis.

De voorzitter van het centraal stembureau, drs. H.B.I. (Rik) de Lange.