Afspraken over sociale huurwoningen en leefbare wijken

28 december 2022
Nieuws

Elk jaar maken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken rondom sociale huurwoningen in Duiven. Bijvoorbeeld over beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. Maar ook over kwaliteit, duurzaamheid en klimaat. En over leefbaarheid in de wijk. In Duiven zijn prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties: Vivare en Woonzorg Nederland. Samen hebben we afspraken gemaakt voor 2023.

In december zijn de handtekeningen gezet onder de afspraken met Vivare. De ondertekening met Woonzorg Nederland vindt nog plaats.

Ambities woningvoorraad

Vivare heeft een fors hogere ambitie voor de komende jaren. De gemeente en Vivare zien in de realisatie van flexwoningen kans om versneld betaalbare woningen aan de voorraad toe te voegen. Woonzorg wil in 2023 starten met de ontwikkeling van het concept ‘wonen met een plus’. Dit betekent dat er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte komt en een bewonersconsulent aanwezig zal zijn op het complex. De doelgroep van Woonzorg zijn 55+-ers.

Flexwoningen en aandacht voor jongeren

Wethouder Dominique van Dam: “Er zijn hard betaalbare woningen nodig. Met elkaar kijken we hoe we daar het beste vorm aan kunnen geven. Daarnaast werken de gemeente Duiven en Vivare samen aan het realiseren van flexwoningen en willen we jongeren meer kans geven.”

Energie en geldproblemen

Naast de eerder genoemde onderwerpen zetten we samen met de woningcorporaties in op energiebesparende maatregelen. Ook willen we financiële problemen van huurders vroeg signaleren.

Wonen en zorg

Wethouder Johannes Goossen: “We hebben een gezamenlijke opgave op het gebied van wonen en zorg. In 2023 werken we met elkaar verder aan het woonzorgconcept ‘Blijfwijk’ op het Eilandplein in Duiven.”

Op de foto v.l.n.r. Niek van Hagen (strategisch adviseur Vivare), Anke Bakker (voorzitter huurdersvereniging Twee Stromenland), Hans Sluiter (wethouder Wonen gemeente Westervoort die tegelijkertijd de afspraken voor onze buurgemeente ondertekende) en Dominique van Dam (wethouder Wonen gemeente Duiven).

Ondertekening prestatieafspraken

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
dinsdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
woensdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
donderdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online