Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Activiteiten en bijeenkomsten


Speakers’ corner

Tijdens de Speakers’ corner krijgen inwoners van Duiven, Groessen en Loo de ruimte om op een laagdrempelige manier een boodschap over te brengen naar de raadsleden. Op deze wijze kunnen
de raadsleden horen wat er leeft in de dorpen en (indien nodig) een onderwerp op de politieke agenda zetten om zich samen met inwoners en deskundigen te verdiepen in het onderwerp. De
Speakers’ corner is altijd voorafgaande de Politieke Avond in de hal van het gemeentehuis van 19:00-19:30. Aanmelden kan via griffie@duiven.nl. Zie ook: www.duiven.nl/meedoen.

Politieke Avond

Op een Politieke Avond wordt door politici, ambtenaren en inwoners gepraat over verschillende onderwerpen. Dit gebeurt aan ronde tafels en debattafels. Tijdens een ronde tafel worden vooral
vragen gesteld over onderwerpen die op de agenda staan, meestal als voorbereiding op het debat. Bij een debattafel gaat het vooral om het voeren van een discussie over het onderwerp op de
agenda. Zowel bij de ronde tafels als bij de debattafels mag u aanschuiven en meepraten. Als het debat is afgerond wordt een onderwerp op de agenda gezet van de raadsvergadering zodat er een
besluit over genomen kan worden door de gemeenteraad van Duiven. Voor meer informatie over de Politieke Avond zie: www.duiven.nl/meedoen

Raadsavond

Nadat er op de Politieke Avond gesproken is over onderwerpen aan ronde en debattafels is het tijd om knopen door te hakken en besluiten te nemen. De avond begint om 19:30 met het onderdeel
‘over en weer’ waarbij raadsleden en fractieassistenten vragen kunnen stellen aan het college, bijvoorbeeld over ingezonden brieven en actuele thema’s. Hierna start de raadsvergadering
waarbij in principe alle 21 raadsleden aanwezig zijn om te stemmen over de onderwerpen die op de agenda staan. Ook kunnen politieke partijen voorstellen doen voor aanpassingen en zij kunnen
moties indienen om opdrachten mee te geven aan het college van B&W. Bij de raadsavond bent u van harte welkom als publiek.