Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Aardgasvrij: Startwijken in Duiven bekend

19 oktober 2021
In Duiven worden het Centrum/Oud-Zuid en De Vergert het eerst aardgasvrij. Dat staat in de Transitievisie Warmte die vorige week door burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven is vastgesteld. We hebben voor deze wijken vanaf nu minimaal acht jaar om te zorgen voor een alternatieve energievoorziening.

In de Transitievisie Warmte is in kaart gebracht welke wijken in Duiven het eerst van het gas gaan. Na het vaststellen van de startwijken worden er met alle betrokkenen wijkuitvoeringsplannen gemaakt. Daarin onderzoeken inwoners en gemeenten van welke alternatieve energiebronnen de wijken gebruik zullen gaan maken. Let op: De woningen waar het aardgas het eerst zal worden afgekoppeld, staan soms ook nog net buiten de grenzen van de wijk. Dat komt omdat het voordeliger is om woningen met dezelfde kenmerken tegelijk aan te pakken.

Het Centrum/Oud-Zuid en De Vergert in Duiven

Alle inwoners die in de startwijken wonen, hebben inmiddels een brief ontvangen. Uit onderzoek blijkt dat het stoppen met aardgas in de startwijken in Duiven gunstig is omdat er ook werkzaamheden aan de riolering nodig zijn. Het combineren van werk zorgt voor minder overlast en is goedkoper.

Transitievisie Warmte

Alle gemeentes in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om voor het eind van dit jaar vast te leggen hoe zij gaan stoppen met het verbruik van aardgas. Voor de gemeente Duiven is de Transitievisie Warmte in samenwerking met 1Stroom opgesteld door De WarmteTransitieMakers.

Aardgasvrij

De startwijken zullen na de vaststelling van de Transitievisie Warmte in december minimaal acht jaar bezig zijn om met het gebruik van aardgas te stoppen. In de Transitievisie Warmte is te zien in welke volgorde de overige wijken met aardgas zullen stoppen.

Meer informatie?

In januari 2022 stelt de gemeenteraad de Transitievisie Warmte en de startwijken vast. Al het nieuws over de Transitievisie Warmte kunt u volgen via Samen1nergie.