Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Aardgas verdwijnt ook in de gemeenten Duiven en Westervoort

24 maart 2021
De gemeenten Duiven en Westervoort werken aan een Transitievisie Warmte. In de visie beschrijven de gemeenten wanneer welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor wijken die voor 2030 gepland staan, maken de gemeenten de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Dit betekent dat alle woningen en andere gebouwen vóór 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgas. Dit is belangrijk voor het klimaat. Stoppen met het gebruik van aardgas en overstappen op een groenere manier om onze huizen en gebouwen te verwarmen, zorgt voor een afname in CO2 uitstoot en hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter voor het klimaat.

Wat is de Transitievisie Warmte?

Elke gemeente in Nederland moet voor einde 2021 een Transitievisie Warmte opstellen. Bij het maken van de visie gaan we onder andere in gesprek met de woningcorporaties en de netbeheerder. De visie wordt in het najaar door de gemeenteraden vastgesteld.

In de Transitievisie Warmte staat beschreven welke opties er beschikbaar zijn voor de verschillende wijken om van het aardgas af te gaan, en welke wijken er vóór 2030 al aan de beurt komen. Voor deze wijken wordt vervolgens een Wijkuitvoeringsplan opgesteld. Initiatieven vanuit de wijk over de alternatieven op aardgas spelen hierin een grote rol.

Deze visie geeft een eerste richting van hoe we het energiegebruik willen terugdringen (o.a. door isoleren) en van het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven. Een Transitievisie Warmte geeft bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van het stapsgewijze tijdpad richting aardgasvrij. Het bevat een analyse van de warmtevraag per wijk, inclusief de kwaliteit van de gebouwen. Ook beschrijven we welke toekomstige energievoorziening(en) kansrijk en realistisch zijn met een indicatie van de mogelijke kosten.

Meld initiatieven uit de buurt!

We zijn erg benieuwd naar initiatieven van inwoners om van het aardgas af te gaan. Heb jij of jullie buurt daar concrete ideeën over, dan horen we dat graag! Meld je dan bij samen1nergie@1stroom.nl.

Wil je op de hoogte blijven van deze visie en wil je bijvoorbeeld hulp bij vragen over het isoleren van je woning, bezoek dan regelmatig www.samen1nergie.nl. Hier lees je alles over duurzaamheid binnen de gemeenten Duiven en Westervoort.