Aanvragen lintjesregen 2019

7 juni 2018
De gemeente roept inwoners op mensen voor te dragen die mogelijk voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking komen.

Kent u iemand die een lintje verdient? Aanvragen voor Lintjesregen 2019 indienen vóór 1 augustus 2018.

Ere wie ere toekomt

De gemeente roept inwoners op mensen voor te dragen die mogelijk voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking komen.

De gemeente wil personen die zich voor vele doelen overal in de samenleving in Duiven inzetten, voor hun bijzondere verdiensten eren met een Koninklijke onderscheiding. Vaak zetten zij zich zonder eigen belang in en vormen samen het cement van onze samenleving. Dat is zeer bijzonder.

Procedure

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding voordragen? Dan is het verstandig eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat. In grote lijnen kan de bestuurssecretaresse aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Ook legt zij uit hoe u te werk moet gaan. Deze informatie kunt u ook vinden op www.lintjes.nl

Tijdig aanvragen

Daarna kunt u beginnen met verzamelen van de benodigde gegevens. U dient het voorstel in bij de burgemeester. De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de burgemeester de onderscheiding tijdens de Lintjesregen voor Koningsdag 2019 uitreikt? Dien het voorstel dan in vóór 1 augustus 2018 bij de burgemeester van de gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven.

Verloop aanvraag

De burgemeester zorgt vervolgens voor de motivering en de doorzending naar het Kabinet van de Commissaris van de Koning provincie Gelderland. Het Kabinet van de Commissaris stuurt het voorstel vervolgens door naar de Kanselarij der Nederlandse Orde en vandaar uit naar de betrokken minister en uiteindelijk Zijne Majesteit de Koning.

Tussentijdse uitreiking

Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan moet u het voorstel 6 maanden van te voren bij de burgemeester indienen. Alleen bij hoge uitzondering vindt een tussentijdse uitreiking (en dus niet tijdens de Lintjesregen) plaats.
Voor algemene informatie kunt u kijken op www.lintjes.nl.

Contactgegevens bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaatduiven@1stroom.nl, telefoon (0316) 27 91 11.