Aan de slag met participatie

14 december 2022
College en raad

Hoe, wanneer en waarover worden inwoners, ondernemers en organisaties uit de samenleving betrokken? Participatie is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord. Een belangrijk onderwerp waar het college graag over in gesprek gaan met de samenleving en de gemeenteraad. Hiervoor zijn startnotities gemaakt; een concept beleidskader participatie en een concept participatie- en inspraak verordening.

Participatieladder als uitgangspunt

Participatie en communicatie onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De participatieladder is het uitgangspunt en helpt bij het bepalen hoe en met hoeveel ruimte inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meedoen. Daarvoor is het van belang dat tijdig, helder en transparant wordt gecommuniceerd met alle deelnemers. Wat is de vraag die voorligt, welke ruimte is er om mee te denken of mee te doen, wat is de rol van de overheid en wie heeft welke rol? Maximale inspanning om de verwachtingen helder te krijgen en te houden is daarbij zeer belangrijk. 

Drie belangrijke opgaven

Het college heeft drie opgaven voor de huidige bestuursperiode centraal gesteld: versnelling woningbouw, duurzaamheid en verdere transformatie van het sociaal domein. De drie genoemde opgaven hangen nauw met elkaar samen en worden waar dat kan in samenhang met elkaar ontwikkeld en geïmplementeerd. Bij het verder uitwerken van deze opgaven staat participatie centraal. 

Denk en doe mee in 2023

Wethouder Dominique van Dam gaat graag in gesprek: “Met elkaar kleuren we de gemeente Duiven. Wat kunnen wij als gemeente doen om de betrokkenheid van de samenleving te vergroten en wat zijn goede en minder goede ervaringen van participatie? Begin 2023 organiseren we bijeenkomsten. Zo gaan we samen aan de slag met participatie en kleuren we onze gemeente weer een stukje verder samen in.”

Uitnodigingen en andere informatie volgen via de gemeentepagina in de Duiven Post en de sociale media kanalen van de gemeente. 

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
dinsdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
woensdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
donderdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online