12 gemeenten in de regio gaan gezamenlijk zorg inkopen

13 mei 2016
De Regio Centraal Gelderland gaat de zorg voor 2017 en volgende jaren gezamenlijk inkopen. De Regio Centraal Gelderland bestaat uit: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. De inkoop wordt vormgegeven door een Interactief Aankoopsysteem (I.A.S.) te ontwikkelen. Dit systeem biedt de regio meer en betere mogelijkheden om de transformatie in het sociale domein de komende jaren te realiseren.

Binnen de regio zijn diverse organisaties betrokken bij het leveren van zorg en welzijn aan inwoners. De regionale contracten van Jeugd en Wmo verlopen op 31 december 2016. De 12 gemeenten hebben besloten om vanaf 2017 gezamenlijk te gaan inkopen in de samenwerkingsvorm 'Regio Centraal Gelderland'. Gemeenten houden wel hun beleidsruimte en lokale inkoopmogelijkheden. De aanbesteding van de inkoop van regionale en bovenregionale Jeugd, Wmo, centrumtaken en activerend werk wordt gerealiseerd.

Interactief Aankoopsysteem ontwikkelen

Samen met de markt wil de Regio Centraal Gelderland de gewenste dienstverlening binnen I.A.S. beschrijven. Doel is een zo optimaal mogelijk systeem te ontwerpen. Voor de contractering kunnen naast de bestaande aanbieders ook nieuwe aanbieders toetreden, mits zij voldoen aan de algemene voorwaarden, de instapcriteria en het programma van eisen. Dit is een doorlopend proces.

Overlegtafels

De Regio Centraal Gelderland heeft op 5 en 6 april 2016 een marktconsultatie georganiseerd. Samen met aanbieders en cliëntvertegenwoordigers is overlegd over diverse onderwerpen zoals hulp bij huishouden, hulpmiddelen en jeugd en opvoedhulp. Via digitale overlegtafels kan iedereen zijn inbreng geven. 

In de loop van het jaar worden er nog meer overlegtafels georganiseerd, waarin zowel aanbieders als inwoners betrokken worden. Op donderdag 19 mei 2016 wordt een vervolg gegeven aan de marktconsultatie. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn: programma van eisen, de instapcriteria en de tariefstelling. Aansluitend kan weer door iedereen gereageerd worden via de digitale overlegtafels op de eerder genoemde website.

Kaartje van alle gemeenten die deelnemen aan de gezamelijke zorginkoop