Gemeente Duiven

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven
T: (0316) 27 91 11
E: gemeente@duiven.nl

Groessen

In de Structuurvisie 2010-2020 is de volgende visie voor het dorp Groessen beschreven: De historische kern en linten van Groessen worden in zijn geheel beschouwd als cultuurhistorisch waardevol...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Groessen

In de Structuurvisie 2010-2020 is de volgende visie voor het dorp Groessen beschreven:

De historische kern en linten van Groessen worden in zijn geheel beschouwd als cultuurhistorisch waardevol kerngebied, dat ook in de toekomst behouden dient te blijven.

De relatie tussen dorp en landschap is waardevol en moet ook in de toekomst zichtbaar blijven door behoud van rafelige dorpsranden en landschappelijke doorzichten.

Nieuwbouw is beperkt mogelijk op enkele inbreidingslocaties en zorgvuldig ingepast tussen de bestaande bebouwing.

Het beeldbepalende karakter van Groessen moet gehanteerd worden als basisprincipe voor alle nieuwbouwontwikkelingen teneinde het Groessense karakter in stand te houden. De welstandsnota speelt hier een grote rol in.

Bij nieuwe ontwikkelingen in Groessen beter rekening houden met de onderliggende landschappelijke en ruimtelijke structuren.

De structuur van het dorpshart moet worden verbeterd, door inrichtingsmaatregelen en met in achtname van cultuurhistorische waardevolle elementen.

Behouden van een vitale kern met bijpassende kleinschalige bedrijvigheid en voorzieningen

Verbeteren van de toegankelijkheid van het buitengebied voor Groessenaren en andere recreanten.

Contact

Openingstijden en bereikbaarheid

U kunt alleen op afspraak bij ons terecht.

afspraak

Vragen over Wonen, Welzijn en Zorg
T: 0900 279 11 11
W: www.loketwwz.info

Voor overige vragen
T: (0316) 27 91 11
F: (0316) 27 92 79
E: gemeente@duiven.nl

Bezoekadres:

Koning Willem-Alexanderplein 1,
6921 ES Duiven
(Voorheen Kastanjelaan 3, 6921 ER)

Postadres

Postbus 6, 6920 AA Duiven

Routebeschrijving

Twitter Volg ons op Twitter

Gevonden of verloren

Verloren

Burgernet

Logo_Burgernet

Wat te doen bij een ramp

ramp